Haku
EN
FI | EN

 

Ajankohtaista

Tuulivoima leikkauslistalla – koko Suomen investointiympäristö kärsii

28.5.2015

Hallitusneuvottelijat ovat julkistaneet leikkauslistansa, jonka mukaan tuulivoiman tukea leikataan. Käytännössä tariffiin oikeutetun kapasiteetin määrää pienennettäisiin noin viidenneksellä. Päätöksellä on hyvin kauaskantoiset vaikutukset, sillä Suomen maine epävakaana investointiympäristönä vähentää investointihalukkuutta kaikilla muillakin teollisuudenaloilla.

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on erittäin huolissaan hallitusneuvottelijoiden päätöksestä nostaa tuulivoiman syöttötariffi leikkauslistalleen. Tuulivoiman tuotantotuesta leikkaaminen tarkoittaa vuonna 2011 voimaan astuneen uusiutuvan energian tukimekanismin osittaista purkamista. Poliittisen ilmapiirin epävakaus ja jo tehtyihin päätöksiin takautuvasti puuttuminen heikentää Suomen mainetta luotettavana investointikohteena. Negatiiviset vaikutukset tulevat väistämättä näkymään joka alalla, sillä samat investoijatahot rahoittavat Suomessa muidenkin alojen hankkeita.

Valtion budjetissa tuulivoiman tuelle on varattu kokonaisuuteen nähden hyvin pieni osuus. Tähän pieneen osuuteen puuttumalla aiheutetaan peruuttamatonta vahinkoa investointiympäristön luotettavuudelle ja maineelle. Säästöt aiheutuneeseen vahinkoon nähden tulevat olemaan pienet. Kerrannaisvaikutukset ovat suuret, sillä tuulivoima maksaa tukensa monin verroin takaisin mm. työllistämällä, vaikuttamalla positiivisesti kuntien talouteen, alentamalla sähkön hintaa tarjoten kilpailuetua etenkin vientiteollisuudelle ja parantamalla Suomen kauppatasetta tuontienergian tarvetta vähentämällä.

Leikkaukset tulevat pysäyttämään tuulivoimainvestoinnit Suomessa. Suomen mainetta heikentävien ja tulevat investoinnit vaarantavien päätösten sijaan hallituksen tulisi keskittyä riittävän kunnianhimoisten uusiutuvan energian tavoitteiden määrittämiseen ja niiden saavuttamiseen, jotta puhdasta energiantuotantoa rakennetaan Suomessa jatkossakin.

Mikäli leikkauksissa nykyiseen tariffiin mahtuvan kapasiteetin osalta edetään, on uusi nykyistä markkinaehtoisempi kannustinjärjestelmä oltava suunniteltuna leikkausten astuessa voimaan. Näin voidaan turvata investointien saaminen Suomeen tulevaisuudessakin, mikä on edellytys taloudellisen taantuman selättämiselle. Hankekehitys tehdään riskirahoituksella, ja äkillinen muutos suunnitelmissa aiheuttaisi väistämättä suuria taloudellisia vaikeuksia koko tuulivoima-alalle.

Lisätietoja:

Anni Mikkonen
Toiminnanjohtaja
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
P. 040 771 6114

Jari Suominen
Puheenjohtaja
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
P. 050 595 6780

****

Tällä hetkellä tuulivoima työllistää Suomessa noin 5000 henkilöä. Tuoreen Sitran selvityksen (5/2015) mukaan fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uudella ja älykkäällä energiankäytöllä kohentaisi Suomen taloutta ja työllisyystilannetta. Tuulivoimalla on raportin mukaan vuonna 2030 merkittävä työllistävä ja päästövähennyksiä tuottava vaikutus – sillä edellytyksellä, että tuulivoimaan investoidaan jatkossakin.

Tuulivoimalle maksettu tuki on auttanut tuomaan Suomeen mittavat investoinnit ja työtä juuri silloin, kun niitä eniten tarvitaan. Yritykset ovat käyttäneet tuulivoimahankkeiden suunnitteluun yli 100 miljoonaa euroa. Suomalaiseen tuulivoimaan on investoitu jo noin 1,3 miljardia euroa, ja syöttötariffista on varattu paikka hankkeille toisen 1,3 miljardin edestä. Suunnitellut hankkeet ovat kuitenkin vaarassa pysähtyä, jos leikkauksissa edetään.

Jaa artikkeli