Haku
EN
FI | EN

 

Ajankohtaista

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4.10.2017

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi (myöhemmin ”hallituksen esitys”) säädetään tuotantotuen
kilpailutuksen käyttöönotosta. STY pitää hallituksen esityksessä esitettyä tuotantotuen
kilpailutuksen mallia ja tapaa hyvänä ja kannatettavana. STY esittää kuitenkin siihen muutoksia ja huomioita.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta

13.9.2017

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen
esityksestä kiinteistöverolain 14 § muuttamisesta.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

13.9.2017

Suomen Tuulivoimayhdistykseltä (STY) ei ole pyydetty lausuntoa yllä olevasta asiasta. Koska nyt
esitetty voimalaitoksen kiinteistöveron muutos yhdessä eduskunnan käsittelyssä olevan HE
96/2017 vp:n kanssa vaikuttavat dramaattisesti ja takautuvasti tuulivoimahankkeiden
kannattavuuteen Suomessa, toivoo...

Luonnos hallituksen esitykseksi kiinteistöveron muuttamisesta

14.8.2017

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistöveron muuttamisesta.

Luonnos valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi

27.6.2017

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) kiittää lausuntopyynnöstä luonnoksesta valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi.