Haku
EN
FI | EN

 

Ajankohtaista

Mikä ihmeen huutokauppa – mitä tuotantotuen teknologianeutraali kilpailutus tarkoittaa?

13.10.2016

Osana tänä syksynä tehtävää energia- ja ilmastostrategiaa päätetään, tullaanko uusiutuvan energian lisärakentamista tukemaan uuden tukimekanismin avulla. Käytännössä päätetään, jatkuuko esimerkiksi paljon työpaikkoja luovan tuulivoima-alan tarina Suomessa vai ei. Tuotantotuen teknologianeutraali kilpailutus olisi kustannustehokas tapa tukea uusiutuvan, päästöttömän energian rakentamista Suomeen. Mitä tuotantotuen teknologianeutraali kilpailutus sitten käytännössä tarkoittaa?

Mikäli valtio päättää haluta lisää uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia ja tukea tavoitteeseen pääsyä tuotantotuen teknologianeutraalilla kilpailutuksella, etenisi prosessi käytännössä esimerkiksi näin:

Valtio määrittää kuinka paljon lisää uusiutuvaa sähköntuotantoa halutaan kullakin kilpailutuskierroksella. Tarjouksen voi jättää uusiutuvan energian tuottaja, joka täyttää ennakkovaatimukset. Tuulivoiman osalta ennakkovaatimus voisi olla esimerkiksi lainvoimainen kaava tai suunnittelutarveratkaisu, lainvoimainen rakennuslupa ja sähköverkkoliitynnästä ennakkovaraus. Teknologianeutraalius tarkoittaa, että kilpailutukseen voi osallistua uusiutuvan energian tuottajia energiantuotantomuodosta riippumatta.

Seuraavaksi järjestelmään mukaan haluavat uusiutuvan energian tuottajat ilmoittavat määräpäivään mennessä kuinka paljon tuotantoa heidän hankkeensa voisi tuottaa, ja mihin hintaan he olisivat sitä valmiita tuottamaan. Saadut tarjoukset laitetaan tämän jälkeen edullisuusjärjestykseen. Tuotantotuen saavat halvimmasta päästä lukien ne hankkeet, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti täyttää valtion ennakkoon asettaman vuosituotantotavoitteen. Tukitaso olisi joko kunkin hankkeen tarjouksen mukaan määräytyvä tai kalleimman mukaan otetun tarjouksen osoittama hintataso. Tuki voi liikkua kiinteänä markkinahinnan päällä tai olla kattohinnan ja markkinahinnan erotuksen verran.

Kilpailutuksen jälkeen järjestelmään mukaan päässeillä toimijoilla olisi esimerkiksi kolme vuotta aikaa rakentaa hankkeet valmiiksi ja aloittaa sähköntuotanto, jota tuettaisiin esimerkiksi 12 vuoden ajan. Kilpailutus toistetaan säännöllisesti, esimerkiksi puolen vuoden välein, kunnes Suomen 2030 uusiutuvan energian tavoitteet on saavutettu.

Käytännössä kilpailutus tarkoittaa, että tukitaso määräytyy hankkeen kustannustason mukaan ja ainoastaan tuotantokustannuksiltaan edullisimmat hankkeet rakennetaan. Jokaisen kilpailutuskierroksen tukitaso määräytyy teknologian kehitysvaiheen mukaan, ja ylituen riskiä ei näin ollen pääse syntymään.

On tärkeää, että tiedossa on pitkäjänteinen useiden vuosien suunnitelma tulevista kilpailutuksista: kuinka monta kilpailutuskierrosta vuosittain järjestetään ja minkälaista tuotantomäärää kullakin kierroksella tavoitellaan. Pitkäjänteisyys varmistaa vuosia vievän ja paljon riskirahaa sitovan hankekehityksen jatkumisen. Hankekehitystä ei tehdä, jos näkyvissä ei ole mahdollisuutta osallistua kilpailutukseen myös uudelleen, mikäli hanke ei menesty ensimmäisillä kierroksilla.

Kustannustehokasta ja välttämätöntä

Suomen Tuulivoimayhdistyksen näkemys on, että tuotantotuen teknologianeutraali kilpailutus tukisi parhaiten uuden tuulivoimatuotannon rakentamista Suomeen. Tukitason teknologianeutraali kilpailutus on EU:n suosittelema malli. Myös työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettaman uusiutuvan energian tukimekanismin toteuttamista selvittäneen työryhmän raportin perusteella on selvää, että tarjouskilpailuun perustuva tuotantotukijärjestelmä antaa parhaat edellytykset täyttää Suomen energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet.

Mikäli uutta uusiutuvaa energiaa halutaan Suomeen lisää, on uusi tuki välttämätön. Tällä hetkellä sähkön alhainen hinta aiheuttaa sen, että markkinaehtoisia investointeja ei synny. Myöskään päästökauppa yksinään ei varmista investointeja uuteen puhtaaseen tuotantokapasiteettiin. Hallituksen tavoitteiden mukaisen uusiutuvan energian ja energiaomavaraisuusasteen saavuttaminen vaatii kuitenkin lisää uusiutuvan energian kapasiteettia.

Tuotantotuen kilpailutus pähkinänkuoressa

Lisätiedot:

Anni Mikkonen

Toiminnanjohtaja
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
040 771 6114

Heidi Paalatie

Järjestöpäällikkö
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
040 550 3858

Jaa artikkeli