Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa meistä

Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Tuulivoimayhdistys Ry, Kauppakatu 19 A 9, 40100 Jyväskylä

2. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäseneksi voivat liittyä sekä yksityiset henkilöt että yritykset ja yhteisöt. Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot, joita voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • yhdistyksen jäsenten tunnistaminen
 • yhdistyksen jäsenasioiden hoitaminen
 • yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen
 • yhdistyksen toiminnan tarjoaminen jäsenistölle
 • yhdistyksen jäsenten pitäminen ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta
 • yhdistyksen toimintaa koskevan ja/tai yhdistyksen toiminta-ajatuksen piiriin kuuluvan tiedon välittäminen
 • yhdistyksen toiminnan suunnittelu, kohdentaminen ja kehittäminen (ml. eri jäsenryhmien huomioiminen toiminnassa)
 • jäsenmaksuvelvollisuuksien määrittäminen
 • yhdistyksen jäsenyyden hoitaminen ja kehittäminen (ml. laskutukseen liittyvät asiat)

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä tallennetaan seuraavat tiedot jäsenrekisteriin:

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • henkilön edustama organisaatio (yritys tai yhteisö)
 • y-tunnus
 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka (ml. maa)
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • jäsenyyden tyyppi

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan jäseniltä itseltään jäseneksiliittymiskaavakkeen kautta, tai muutosasioissa jäseniltä itseltään tiedonantona.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet.

Jäsenrekisteri toimii sähköisessä tietokannassa. Rekisteriä hoitavat yhdistyksen työntekijät. Järjestelmä on suojauttu asianmukaisesti salasanoin. Lisäksi työntekijöiden tietokoneet on suojattu kaksinkertaisin salasanoin.

 

Rekisteriseloste on hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 14.2.2017.