Teollinen tuulivoima

Teollinen tuulivoima tarkoittaa voimalaitosta tai tuulipuistoa, jolla tuotetaan sähköä myytäväksi. Suomessa teollisen tuulisähkön tuotannon voidaan katsoa alkaneen vuonna 1991, jolloin Korsnäsiin perustettiin 4 x 200 kW tuulipuisto.

Vuoden 2013 lopussa teollista tuulivoimaa oli suomessa 448 MW. Tuulivoimalla katettiin vuonna 2013 0,9 % sähkönkulutuksesta.

Suomen tuulivoimalaitokset ja kehitteillä olevat tuulivoimahankkeet
Tuulisähkö

Kemin Ajoksen semi-offshore puisto (Kuva: PVO Innopower)