Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tietoa tuulivoimasta

Yleistä tuulivoimasta

Tuulivoima on tuulen eli ilman virtauksen liike-energian muuntamista tuuliturbiineilla sähköksi. Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, joka on peräisin auringon säteilyenergiasta, eikä sen tuotannossa synny päästöjä ilmaan, veteen eikä maahan.

Tuulivoima poikkeaa perinteisestä sähköntuotannosta lähinnä sen tuotannon ajallisen vaihtelun vuoksi. Tuulisähkön tuotanto vaihtelee päivittäin tuulisuuden mukaan. Tyynet päivät, joita Suomessa on harvoin, eivät ole ongelma silloin, kun tuulivoimalla tuotetaan vain osa sähköstä hajautetusti ympäri Suomea. Suomessa talvella tuulee eniten, jolloin talvi on myös tuulivoimatuotannon kannalta otollisinta aikaa.

Käynnistyäkseen tuulivoimalaitos vaatii 3,5 m/s tuulen. Laitoksen teho lisääntyy tuulen nopeuden kasvaessa. Yli 25 m/s tuulen nopeuksissa laitos yleensä pysäytetään, jotta vältytään laitevaurioilta. Laitokset rakennetaan automaattisiksi, joten työvoimaa tarvitaan lähinnä vikojen korjaukseen ja huoltoon. Tuulivoimalan käyttöikä on 20-25 vuotta, jonka aikana osia joudutaan vaihtamaan ja korjaamaan. Tuulivoiman käyttövaihe on sen elinkaaren vaiheista eniten työllistävä.

Kuva: Raimo Rosholm / Vastavalo.fi

 

Tuulivoimasta Suomessa

Tuulivoima on Suomessa suhteellisen uusi sähköntuotantomuoto, jonka rakentaminen on lähtenyt viime vuosina hyvin liikkeelle. Tuulivoima on muiden uusiutuvien energiantuotantomuotojen tavoin tuotantotuen piirissä, mutta mikäli tuulivoimamarkkinan annetaan edelleen kehittyä vuoden 2020 jälkeen, ja sen edistämisessä otetaan käyttöön kustannustehokkaita edistämiskeinoja, voidaan Suomessakin saavuttaa tuulivoimalle hintataso, joka on kilpailukykyinen sähkömarkkinoilla lopulta ilman tukia.

Suomen tuulivoimakapasiteettia on mahdollista lisätä merkittävästi nykyisestä. Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli toiminnassa 260 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 627 MW. Ne tuottivat noin 1,3 prosenttia Suomessa vuonna 2014 kulutetusta sähköstä.

Nykyisin suurimpien laitosten koko on Suomessa 5 MW. Tulevaisuudessa yksittäisten tuulivoimaloiden koko etenkin merelle rakennettaessa kasvaa niin, että laitosten teho voi olla yli 7 megawattia.