Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Miksi tuulivoimaa?

Energian tuotanto ja siirto aiheuttavat monia ympäristövaikutuksia meillä ja muualla maailmassa. Päästöt, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen väheneminen ovat tänä päivänä suuria huolenaiheita. Suomessa tuotettu tuulivoima on kotimaista lähienergiaa, joka puhtaana ja uusiutuvana tarjoaa kestävän, energiaomavaraisuutta tukevan tavan tuottaa energiaa. Samalla luodaan työpaikkoja ja tuetaan paikallista hyvinvointia. Tuuli on ilmainen, loputon raaka-aine ja tuulivoiman ympäristöhyödyt ovat moninkertaiset haittoihin verrattuna.

Ikivanha loputon energialähde

Tuulivoima on ikivanha energialähde. Jo ammoisina aikoina se kuljetti merten yli ja jauhoi viljan. Vieläkin nähdään toimintakuntoisia mekaanisia tuulimyllyjä ja tuulivoima-vetoisia tuuletus- ja vedenpumppauslaitoksia. Rinnalla kehittyi vesivoima ja myöhemmin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat höyryvoima ja polttomoottorit sekä lopulta ydinvoimalat.

Raaka-aineiden rajallisuus ja ilmastonmuutos

1970-luvun öljykriisi herätti tuulivoiman kiinnostavaksi energiamuodoksi ja se on siitä lähtien läpikäynyt valtavan kehitysjakson – nyt sähkötuotantotapana. Viime vuosisadan jälkipuoliskolla tiedostettiin ihmiskunnan jatkuvasti kasvava kulutus, resurssien rajallisuus sekä ilmaston saastumisen riskit. Tässä ilmapiirissä tuulivoimatekniikka sai vankan kehitysalustan uusiutuvana, päästöttömänä ja vakaahintaisena energiamuotona.

Kuva: Mikko Korhonen / Vastavalo.fi

 

Kierrätettävyys

Nykyisin lähes 80 % prosenttia 3 MW:n suuruisessa tuulivoimalassa käytetyistä raaka-aineista pystytään kierrättämään. Voimaloiden metallikomponenttien (teräs, kupari, alumiini, lyijy) osalta kierrätysaste on yleensä jo nykyisin hyvin korkea, jopa lähes 100 %. Toistaiseksi lavat ovat ainoa suurempi komponentti jonka kierrätys on ongelmallista. Näin ollen lavat pitää toimittaa jätteenkäsittelylaitokselle, jossa ne murskataan, ja murska sijoitetaan keräilyalueelle. Joissain tapauksissa lavoista voidaan tehdä käyttö- tai taide-esineitä.

Tuulienergiapotentiaali

Tuulienergiaa on kaikkialla maapallolla ja se on jakautunut tasaisesti eri alueiden ja maiden kesken. On arvioitu, että tuulivoimaloilla hyödynnettävissä olevat tuulienergiavarat ja tuulienergiapotentiaali on yli nelikymmenkertainen koko maailman sähkönkulutukseen verrattuna. Suomen tuulivoimapotentiaali riittäisi kattamaan koko maan sähköenergiatarpeen.

Tuulivoima työllisyyden ja viennin edistäjänä

Nopeasti kasvava globaali tuulivoima-ala tarjoaa valmistavalle teollisuudelle valtavat markkinat. Nykyistä viennin määrää olisi mahdollista kasvattaa huomattavasti, sillä Suomessa on paljon tuulivoimateknologian erikoisosaamista. Myös tuulivoimahankekehitys ja -rakentaminen synnyttävät koko ajan lisää työpaikkoja Suomeen. Sweco Ympäristö Oy:n ja Teknologiateollisuuden selvitysten mukaan Suomessa voidaan työllistää tuulivoimalla yli 11 000 työntekijää, mikäli rakentaminen ja teknologiateollisuuden mahdollisuudet hyödynnetään. (1)

Vaikutus huoltovarmuuteen

Huoltovarmuuteen vaikuttaa se kuinka paljon energialähteistä on tuonnin varassa ja kuinka paljon kotimaassa tuotettavissa. Tuulivoima parantaa tässä mielessä Suomen huoltovarmuutta. Niin kauan kun tuulivoimalla tuotetaan vain osa Suomen sähkönkulutuksesta, esim. 10 %, tuulivoimatuotannon vaihtelevuus ei aiheuta ongelmia sähkön riittävyyteen huippukulutuksen aikana.

 

Lähteet:

1. Tuulivoiman työllistävä vaikutus, Sweco Ympäristö Oy & Teknologiateollisuuden tuulivoiman tiekartta 2014