Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulienergiapotentiaali

Tuulienergiaa on kaikkialla maapallolla. On arvioitu, että tuulivoimaloilla hyödynnettävissä olevat tuulienergiavarat, eli tuulienergiapotentiaali, on yli kymmenkertainen koko maailman sähkönkulutukseen verrattuna. On myös arvioitu, että tuulivoiman raakapotentiaalista voitaisiin hyödyntää runsaat 10 %.

Euroopassa suurin tuulienergiapotentiaali on Brittein saarilla, jossa tuulen keskinopeudet ovat suuria ja tuulivoimalaitosten rakentamiseen soveltuvia alueita on paljon. Tuulivoiman kannalta erittäin potentiaalisia Euroopan maita ovat myös mm. Ranska ja Norja. Myös Islannissa tuulienergiapotentiaali on valtava, mutta maan muut suuret uusiutuvat energiavarat (vesivoima ja maalämpö) ovat toistaiseksi pitäneet islantilaisten mielenkiinnon tuulivoimaa kohtaan alhaisena. Suomen tuulioloista valmistui uusi Tuuliatlas marraskuussa 2009.

Suomessa tuuliolot ovat varsin hyvät tuulivoiman tuottamiseen. Merialueella noin 100 m korkeudella tuulen vuotuinen keskinopeus on luokkaa 8,5 - 10 m/s, saaristossa ja rannikolla 7,5 - 9,5 m/s, Lapin tuntureilla 6,5-8 m/s ja sisämaan mäkialueilla 6,5 - 7,5 m/s. Tulen nopeus kasvaa korkeuden kasvaessa, joten voimaloiden koon kasvaessa ne sijoittuvat entistä parempiin tuulioloihin. Esimerkiksi tuulivoiman mahtimaassa Saksassa tuuliolot sisämaan voimalapaikoilla ovat selvästi huonommat kuin Suomessa hyvillä sijoituspaikoilla.

Tuulivoimaloiden vaatima maa-ala on hyvin pieni tuotettavaan tehoon verrattuna. Tuulipuistossa itse voimalat perustuksineen, yhdystiet, muuntamot, huoltorakennukset ym. vievät kokonaispinta-alasta vain pari prosenttia. Yhdelle neliökilometrille voidaan sijoittaa tuulivoimaa noin 10 MW nimellistehona mitattuna – siis esim. viisi 2 MW tuulivoimalaitosta . Euroopan Tuulienergiayhdistys EWEA on laskenut, että tällä tavoin sijoitettuna 10 % Euroopan sähköntarpeesta pystytään tuottamaan alueella, joka pinta-alaltaan vastaa Kreetan saarta.

Tuulivoiman rakentamispotentiaali riippuu monista muistakin tekijöistä kuin tuulesta. Tuulivoimapotentiaalia on kartoitettua alue- ja paikkakohtaisesti eri viranomaisten, paikallisorganisaatioiden sekä tuulivoimantuottajien toimeksiannosta. Tuulivoimapotentiaalikartoitusraportteja löytyy mm. kunnista sekä ympäristöministeriöstä.

Lista maailman tuuliatlaksista.