Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuuli maanpinnalla

Tuulivoimatuotannolle merkittävimpiä ovat maanpinnan läheiset tuulet, aina 200 m korkeuteen asti. Tässä ilmakerroksessa, joka tyypillisesti kuulu ilmakehän ns. rajakerrokseen, tuuli ja sen käyttäytyminen poikkeaa merkittävästi ylempänä olevan vapaan ilmakehän tuulesta. Rajakerroksessa tuuli riippuu merkittävässä määrin ympäröivästä maastosta, sen peitteisyydestä ja siinä olevista erilaisista virtausesteistä. Vuoristossa ja tuntureilla tuulivoimalat sijaitsevat usein laajaa aluetta kuvaavan rajakerroksen yläpuolella.

Jotta voidaan arvioida tuulienergian potentiaali, tuulivoimalan tuotanto ja paikalliset tuuliolosuhteet, on tunnettava tuulen käyttäytymistä rajakerroksessa kuvaavat ja ohjaavat lainalaisuudet.