Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Taloudellisuus

Sähkömarkkinoiden murros on aiheuttanut näkökulman muutoksen sähköntuotantohankkeiden taloudellisuuden arvioinnissa.
Aiemmin painotettiin energiahuollon näkökulmaa: Tehtiin sähköä, ei rahaa. Hankkeen taloudellisuus arvioitiin laitoksen koko eliniälle (tuulivoima 20 – 30 vuotta, ydinvoima 40 – 60 vuotta, vesivoima jopa 100 vuotta). Oman pääoman tuottovaatimus oli tyypillisesti melko pieni. Vapautuneilla sähkömarkkinoilla investointianalyyseja luonnehtii sijoittajalähtöinen näkökulma: Sähkön tuotanto on keino rahan ansaitsemiseksi.

Tuulivoiman kustannukset

Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ”paljonko tuulivoima maksaa” ei useinkaan voida antaa. Vastaus kysymykseen riippuu hankkeen teknisistä ja taloudellisista reunaehdoista. Tuulivoiman tuotantokustannukset koostuvat investointi- ja käyttökustannuksista. Muuttuvia (tuotetusta energiamäärästä riippuvia) kustannuksia ei tuulivoiman kohdalla juuri ole; vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat lähes vakiosuuruiset tuotannosta riippumatta.

Tekniset reunaehdot ovat mm.:

- Sijoituskohteen tuuliolot
- Muut säätekijät, esim. kylmien toimintalämpötilojen aiheuttamat modifikaatiotarpeet,
- Rakentamisolosuhteet (maasto ja maapohjan laatu, etäisyys olemassa olevaan sähköverkkoon ja verkon mahdolliset vahvistustarpeet jne.)
- Hankkeen kokoluokka
- Huollon ja ylläpidon edellytykset

Taloudelliset reunaehdot ovat mm.:

- Hankkeen rahoitustapa
- Oman ja lainapääoman suhde, tuottovaatimus omalle pääomalle
- Lainaehdot