Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimahankkeen rahoitus

Tuulivoimahankkeet ovat monessa mielessä rahoittajien kannalta ”helppoja” investointikohteita, koska

- tuulivoimahankkeen rakennusaika lupien saamisen jälkeen on lyhyt (jopa alle 1 vuosi investointipäätöksestä, suurissa hankkeissa tyypillisesti noin 2 vuotta)
- tuulivoimahanke on vaiheittainen: osa tuulipuistosta saadaan jo tuotantokäyttöön samalla kun loppuosaa vasta rakennetaan
- investointia voidaan laajentaa luvittamalla viereen tuulipuiston laajennusosa tai toinen tuulipuisto. Hankkeita voi helposti ja nopeasti laajentaa kysynnän tai esim. myyntiehtojen kehityksen mukaan
- teknologiariskit ovat pienet
- rahoitusta tuulivoimainvestointeihin on yleisesti ottaen hyvin tarjolla, mutta rahoituksen saamiseksi hankkeen tulee olla hyvin toteutettu, sillä rahoittajat vaativat tarkat suunnitelmat esimerkiksi tuotannosta ja ympäristövaikutuksista.

Tuulivoimahankkeiden rahoitusta hankaloittavia tekijöitä ovat mm:

- korkea ominaisinvestointikustannus (€/kW). (Valtaosa kustannuksista pitää kattaa investointivaiheessa)
- pienillä hankkeilla on isoa hanketta korkeammat rakennus- ja käyttökustannukset.
- mahdollisten laiterikkojen sattuessa pienen hankkeen kohdalla ja mahdollinen laiterikko syö suuremman osan tuotannosta kuin suuremmassa
- poliittiset riskit, tosin Suomessa poliittista riskiä pidetään verrattaen pienenä (vuonna 2014).