Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Käyttö- ja ylläpitokustannukset

Tuulivoimalan vuotuisten käyttö- ja kunnossapitokustannusten arvioidaan olevan noin 2 - 3 % projektin alkuperäisestä investointikustannuksista. Tämä vastaa noin 12 - 18 €/MWh tuotantokustannuksia (tuotanto 2400 h/a, investointikustannus 1400 €/kW) [1]. Suomessa huolto- ja korjauskustannukset ovat olleet suhteellisen korkeita. Maissa, joissa tuulivoimaa on rakennettu paljon, käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat laskeneet.

Käyttö- ja ylläpitokustannukset muodostuvat:

- Huoltokustannuksista,
- Vakuutuskustannuksista ja korjauskustannuksista (joiden keskinäinen jakautuminen riippuu vakuutusten kattavuudesta), sekä
- Hallinnointikustannuksista.

Huolto- ja korjauskustannukset (suhteutettuna asennettuun tehoon tai tuotettuun energiaan) vaihtelevat voimakkaasti riippuen mm. tuulipuiston koosta ja laitosten yksikkökoosta (huollettavien laitosten lukumäärä), huoltoetäisyyksistä ja -yhteyksistä (esim. merituulivoimaloiden huolto on huomattavasti kalliimpaa kuin maalla sijaitsevien), huolto-organisaation tehtyjen huoltosopimusten toimivuudesta jne. Voimaloiden ikääntyessä huolto- ja korjauskustannukset yleensä vähitellen kasvavat. Suurten tuulivoimaloiden (yli 1 MW) on mm. Saksan tuulivoimatilastoissa todettu olevan huolto- ja korjauskustannuksiltaan suhteessa edullisempia kuin pienempien laitosten (myös laitosten ikäerot huomioon ottaen).

Lähteet:

1. Ehdotus tuulivoiman syöttötariffiksi. Syöttötariffityöryhmän väliraportti. Työ- ja elinkeinoministeriö 27.4.2009