Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tukimuodot

Yleisesti on huomioitu, ettei sähkön hinta vastaa täysin sen yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia. EU-komission tilaamassa tutkimuksessa on määritelty todellisia kustannuksia sähkön tuotannolle. Tutkimuksen mukaan huomioitaessa haitat ympäristölle sekä terveydelle tulisi sähkön hinnan hiilellä tai öljyllä tuotettuna olla kaksinkertainen ja kaasulla tuotettuna 30 % enemmän kuin nykyisin.

Tutkimuksessa arvioitiin näiden kulujen vastaavan noin 85 - 170 miljardia euroa eli 1 - 2 % EU:n bruttokansantuotteesta [1]. Laskelmassa ei kuitenkaan otettu huomioon kasvihuoneilmiötä ja ilmaston muutosta. Jos edellä mainitut kustannukset huomioitaisiin sähkön hinnassa, ei useimmat uusiutuvat energiamuodot, tuulivoima mukaan lukien, tarvitsisi mitään tukia.

Poliittisesti on kuitenkin hankalaa poistaa perinteisten energiamuotojen tukia yhdessä hetkessä tai sopia toimenpiteistä, joilla katettaisiin täysin ulkoiset kustannukset. Uusiutuvien energiamuotojen tukimekanismit ovat siten toiseksi paras ratkaisu oikaistaessa epäkohtia sähkömarkkinoissa.

Uusiutuvan energian tuet

Tuet muodostavat uusiutuville energiamuodoille avoimista sähkömarkkinoista erillisen suojatun markkinan. Hinta avoimilla sähkömarkkinoilla muodostuu nykyisin jo olemassa olevien voimalaitosten polttoaine-, käyttö- ja huoltokustannuksista eikä uuden kapasiteetin rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista. Ylituotannosta tämä tapahtuu EU:n jäsenmaissa lyhyellä aikavälillä. Näillä markkinoilla eivät uusiutuvat energiamuodot kuten muukaan uudistuotanto ole kilpailukykyistä.

Tärkein tavoite taloudellisilla toimenpiteillä uusiutuvien energiamuotojen tukemisessa on tarjota kannusteita teknologian kehittämiseen ja ympäristöteknologioiden kustannusten alentamiseen. Näin varmistetaan että tulevaisuudessa on saatavilla puhtaita ja edullisia energiamuotoja, jotka ovat kilpailukykyisiä verrattuna perinteisiin, saastuttaviin energiamuotoihin. Vähemmän tärkeää on kontrolloidaanko markkinoita kiintiöiden vai kiinteän hinnan kautta. Merkittävää on ainoastaan että kontrollointi toteutetaan tehokkaasti ja rationaalisesti.

Eri tukimuodot voidaan jakaa kahteen eri luokkaan:

1. Kiinteä hinta, missä hallitus määrää tuottajalle maksettavasta sähkön hinnasta tai lisistä ja antaa markkinoiden päättää määrästä.
2. Kiintiöt, missä hallitus määrää kiintiöt uusiutuville energiamuodoille ja antaa markkinoiden määrätä hinnan.

Lähteet:

1. Extern E - Externatilies of Energy. A recearch project of the European comission