Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuotantokustannukset

Tuulivoiman tuotantokustannukset koostuvat investointi- ja käyttökustannuksista. Muuttuvia (tuotetusta energiamäärästä riippuvia) kustannuksia ei tuulivoiman kohdalla juuri ole; vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat lähes vakiosuuruiset tuotannosta riippumatta.

Tuotantokustannuksista puhuttaessa esitetään Suomessa yleensä omakustannushinta perustuen 4-6 % reaalikorkoon ja 20 vuoden takaisinmaksuaikaan. Tällöin tuotantokustannus on välillä 3 – 5 snt/kWh sijoituspaikan tuulioloista ja muista tekijöistä riippuen. “Kaupallinen”, investointiekonominen arviointi perustuu usein n. 10 % keskikorkoon ja 10-15 vuoden takaisinmaksuaikaan, mikä johtaa noin kaksinkertaiseen “hintaan”.