Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoima Suomessa ja maailmalla

Energiantarve on voimakkaasti lisääntymässä niin globaalisti kuin Euroopassa ja Suomessakin. Samanaikaisesti on pyrittävä kaikin keinoin hidastamaan ilmaston lämpenemistä, mikä johtuu pääasiassa fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Uusiutuvilla energianlähteillä, niiden joukossa tuulienergialla, on keskeinen osa tulevan energiantarpeen kasvun kattamisessa.

Tuulivoima on ollut 1990-luvulta lähtien maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto. Vuonna 2013 tuulivoimaa asennettiin EU:ssa enemmän kuin mitään muuta uutta energiantuotantomuotoa. EU-maiden yhteinen kapasiteetti oli 117,3 GW vuoden 2013 lopussa [1]. Koko maailman tuulivoimakapasiteetti oli kuluvan vuoden (2014) puoliväliin mentäessä 336 GW. Vuoden 2014 loppusaldoksi odotetaan maailmanlaajuisesti noin 360 GW tuulivoimakapasiteettia.

Kuva: Kumulatiivinen rakennettu tuulivoimakapasiteetti EU:n alueella vuoteen 2013 asti. (Lähde: EWEA)