Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoima Euroopassa

Vuonna 2013 tuulvoimaa asennettiin EU:ssa enemmän kuin mitään muuta uutta energiantuotantomuotoa, yhteensä 11 GW (kuva 1). Kapasiteetilla pystytään normaalina tuulivuotena tuottamaan noin 257 TWh tuulisähköä, joka kattaa noin 8 % EU:n vuotuisesta energiankulutuksesta.

Kuva 1. EU:ssa rakennettu tuulivoimakapasiteetti vuodesta 2000 lähtien. (Lähde: EWEA)

 

EU:n suurimmat tuulivoimakapasiteetit ovat Saksassa (33 730 MW), Espanjassa (22 959 MW) sekä Isossa-Britanniassa (10 531 MW) (tilanne vuoden 2013 lopussa) (kuva 2.). Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta on suurin Tanskassa, jossa tuulivoimalla katettiin vuonna 2013 yli 33 % sähkönkulutuksesta (asennettu kapasiteetti 4772 MW). Tanska tuotti joulukuussa 2013 noin 55 % sähköstään tuulivoimalla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun mikään merkittävä maa on tuottanut yhden kuukauden aikana käyttämästään sähköstä yli puolet tuulivoimalla. Saksassa tuulivoiman osuus oli vuonna 2013 noin 9 % sähkönkulutuksesta.

Kuva 2. Euroopan maiden tuulivoimakapasiteetit

 

Suomessa oli vuoden 2013 lopussa 448 MW tuulivoimakapasiteettia; uutta kapasiteettia yhteensä 162 MW:n edestä. Vertailussa huomaa, että vaikka kasvua on tapahtunut, tuulivoimakapasiteetissaan Suomi on vielä jäljessä muista pohjoismaista (kuva 3.).

Kuva 3. Eri maiden tuulivoimakapasiteetit verrattuna Suomen kapasiteettiin (Lähde: VTT)