Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoima maailmalla

Vuoden 2014 heinäkuuhun mennessä tuulivoimaa on asennettu maailmanlaajuisesti 336 327 MW. WWEA:n ennusteen mukaan vuoden 2014 loppuun mentäessä asennettu kapasiteetti yltää 360 000 MW:iin (kuva 1).

Vuoden 2013 aikana maailmanlaajuisesti rakennettiin yhteensä 35 550 MW uutta tuulivoimakapasiteettia, ja tuotettiin 640 TWh energiaa, joka vastasi noin 4 % maailman sähkönkulutuksesta.

Kuva 1. Maailmanlaajuisesti asennettu tuulivoimakapasiteetti vuodesta 2011 lähtien. Loppuvuoden 2014 kapasiteetti on arvio. (Lähde: WWEA)

 

Vuoden 2014 heinäkuun loppuun mentäessä tuulivoimakapasiteettia oli eniten Kiinassa (98 588 MW). Muihin maihin verrattuna Kiina on myös kasvattanut kapasiteettiaan eniten (7 175 MW) vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Seuraavaksi eniten tuulivoimakapasiteettia on USA:ssa, Saksassa ja Espanjassa. Heinäkuussa 2014 USA:ssa oli 61 946 MW, Saksassa 36 488 MW ja Espanjassa 22 262 MW tuulivoimakapasiteettia. (Kuva 2.)

Kuva 2. Tuulivoimakapasiteetti maittain, mukana suurimmat tuottajat. (Lähde:WWEA)