Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoima Suomessa

Suomen tuulivoimakapasiteetin kehitys on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut vaatimatonta kun sitä verrataan maailmalla tapahtuneeseen kehitykseen. Tällä hetkellä tuulivoimarakentaminen on kuitenkin päässyt Suomessa hyvään vauhtiin ja kansallisia tuulivoiman rakennus- ja tuotantotilastoja ollaan rikottu ja tullaan rikkomaan tulevina vuosina.

Vuoden 2016 aikana Suomeen rakennettiin 182 uutta voimalaa, joiden yhteiskapasiteetti on 570 MW. Vuoden lopussa maamme tuulivoimakapasiteetti oli 1553 MW ja 552 tuulivoimalaa. Tuulivoimalla tuotettiin vuoden 2016 aikana sähköä 3,1 TWh, ja koko Suomen sähkönkulutuksesta katettiin 3,6 prosenttia. Tuotanto kasvoi noin kolmannekselle edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2015 aikana Suomeen rakennettiin 124 uutta voimalaa, joiden yhteiskapasiteetti on 379 MW. Rakennettu määrä on kasvatti maamme tuulivoimakapasiteetin 1005 MW:iin ja 387 tuulivoimalaan. Tuulivoimalla tuotettiin vuoden 2015 aikana sähköä 2,3 TWh, ja koko Suomen sähkönkulutuksesta katettiin 2,8 prosenttia. Tuotanto kasvoi edellisvuodesta 110 prosenttia.

Suomessa oli vuoden 2014 lopussa 260 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti oli 627 MW. Tuulisähköä tuotettiin yli miljardi kWh (1,1 TWh), jolla katettiin noin 1,3 % kokonaissähkönkulutuksesta. Tuulivoimatuotanto kasvoi 43 prosenttia verrattuna vuoteen 2013. Tuotetun sähkön määrä vastasi yli 500 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta.

Vuonna 2013 asennettu kapasiteetti oli 448 MW ja tuulisähkön tuotanto oli 771 GWh. Tällä katettiin noin 0,9 % maamme kokonaissähkönkulutuksesta. Tuulivoimaloita maassamme oli vuoden 2013 lopussa 211.

Kuva 1. Suomen tuulivoimakapasiteetin ja tuulisähköntuotannon kehitys vuodesta 1997 heinäkuun 2014 loppuun. (VTT)

 

Suomen tuulivoimakapasiteetin kasvu on ollut suhteellisen hidasta aina vuosiin 2012 ja 2013 saakka. Vuosi 2013 on selkeästi suomalaisen tuulivoimarakentamisen ennätysvuosi, jonka aikana maamme tuulivoimakapasiteetti kasvoi 56 prosenttia. Uusia voimaloita valmistui vuoden aikana noin viisikymmentä, muun muassa Honkajoelle, Lappeenrantaan, Poriin, Raaheen ja Simoon. Kuluvana vuonna (2015) tuulivoimaa ennustetaan rakennettavan yli 300 MW:n edestä.

Tuulivoimaloiden koko

Asennetun tuulivoimakapasiteetin keskiteho on kasvanut myös Suomessa nopeasti viime vuosien aikana. Suomessa vuosittain asennetun kapasiteetin keskiteho on kasvanut 173 kW:sta vuonna 1991, 3 MW:iin vuonna 2008. Vuoden 2013 lopussa Suomeen rakennettujen tuulivoimaloiden keskiteho oli 2,1 MW. Yleisin voimalateho (39 % voimaloista) oli 3 MW.

Kuva 2. Vuoden 2013 lopussa Suomeen rakennettujen tuulivoimaloiden keskiteho on 2,1 MW. (VTT)