Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimahankkeen suunnittelu ja toteutus

Aloite tuulivoimahankkeen käynnistämiseen voi tulla monelta eri taholta: tuulivoimahankkeisiin erikoistuneilta yhtiöiltä, energiayhtiöltä, kunnalta, yksityisiltä ihmisiltä, paikallisilta yrittäjiltä ja niin edelleen. Suomessa tuulivoimahankkeita toteuttavat eri kokoiset suomalaiset ja ulkomaiset tuulivoimahankkeiden suunnitteluun erikoistuneet yritykset ja suomalaiset energiayhtiöt, tai niiden omistuksessa olevat ns. mankalayritykset. 70 prosenttia tuulivoimahankkeista on suomalaisessa omistuksessa (2017).

Keskikokoisen tuulivoimahankkeen (noin 10 tuulivoimalaa) kokonaiskesto alkuselvityksistä valmiiseen tuulipuistoon on keskimäärin 4 - 6 vuotta. Pieni, muutaman voimalan hanke, voi olla sähköntuotannossa alle kahdessa vuodessa hankkeen alkuselvityksistä. Hankkeen eteneminen riippuu monesta seikasta, mm. tehtävien selvitysten aikataulutuksesta, sekä missä määrin tuulivoimaprojektin läpivienti on paikkakunnalla ja alueen viranomaisilla entuudestaan tuttu asia.

Pähkinänkuoressa tuulivoimaprojektissa täytyy tehdä seuraavat vaiheet, joita tehdään usein samaan aikaan limittäin:

1. Esiselvitys ja sopivan alueen etsintä
2. Neuvottelut kunnan sekä alueen maanomistajan kanssa ja vuokrasopimusten laatiminen
3. Alustavat neuvottelut verkon haltijan kanssa
4. Tuulimittausten aloittaminen
5. Yhteysviranomaiselta (ELY-keskus) päätös sovelletaanko ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) ja tarvittaessa YVA-selvitysten aloittaminen
7. Alueen kaavoitus tuulivoimalle sopivaksi – tänä päivänä YVA ja kaava viedään eteenpäin pääasiassa käsi kädessä
8. Lopulliset neuvottelut verkonhaltijan kanssa
9. Lupien hakeminen
10. Maanrakennustyöt
11. Voimaloiden hankinta ja rakentamisen aloitus

Muuta huomioon otettavaa:

Toteutusorganisaation suunnittelu
Rahoitussuunnittelu
Hankkeesta tiedottaminen

Projektin "jälkihoito"

Vakuutukset
Takuut, huollot
Osana paikallisyhteisöä