Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta


Tuulivoiman vaikutukset

Tuulivoimalla, kuten kaikilla energiantuotantomuodoilla, on sekä positiivisia, että negatiivisia vaikutuksia. Tuulivoiman vaikutuksia keskeisimpiä ovat ympäristövaikutukset, sekä vaikutukset sähköverkkoon ja yhteiskuntaan.

Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia arvioidaan kaavoituksen ja lupamenettelyjen yhteydessä. Lisäksi merkittävien tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain mukaisessa menettelyssä. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään myös kansalaisten ja muiden osallisten näkemykset.