Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoiman työllisyysvaikutukset

Tuulivoima on maailmanlaajuisesti voimakkaasti kasvava teollisuudenala. Vuonna 2010 EU maissa tuulivoimateollisuus työllisti EWEA:n arvion mukaan suorasti ja välillisesti yhteensä yli 238 000 henkeä. Vuoteen 2020 mennessä luku tulee olemaan arvion mukaan yli 520 000 henkeä [1].

Tuulivoiman työllisyysvaikutukset Suomessa muodostuvat tuulivoimaloissa käytettävien komponenttien ja materiaalien teollisesta valmistamisesta sekä tuulivoimahankkeiden suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Suomalaisella teollisuudella on pitkä kokemus tuulivoimaloiden komponenttien sekä tuulivoimaloissa käytettävien materiaalien toimittajana. Suomalaiset teollisuusyritykset ovat jo pitkään toimineet maailman johtavien tuulivoimalavalmistajien alihankkijoina [2].

Määrätietoisella tuulivoimateknologian kehittämisellä on mahdollista luoda Suomeen runsaasti uusia ja pysyviä työpaikkoja. Suomalainen tuulivoima-alan teollisuus on työllistänyt viime vuosina 2000–3000 henkilöä. Vuoteen 2020 mennessä teknologiateollisuuden työllisyys voi nousta 7000:een [2]. Sweco Ympäristö Oy:n selvityksen mukaan Suomessa voidaan vuonna 2020 työllistää tuulivoimahankkeiden suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa noin 4200 työntekijää. Puhutaan siis yli 11 00 työpaikasta vuonna 2020, mikäli tuulivoimarakentamisen ja teknologiateollisuuden mahdollisuudet hyödynnetään.Tällä hetkellä (2015) tuulivoimahankekehitys työllistää noin 2200 työntekijää.

Teknologiateollisuuden tekemän tuulivoiman tiekartan mukaan kansainvälisessä kilpailussa menestyminen ja uusien tuotteiden markkinoille tuominen edellyttävät laaja-alaista yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksia demonstroida alan teknologiaa kotimarkkinoilla.

Suomalaisten generaattoreiden, vaihdelaatikoiden, lapa- ja tornimateriaalien toimittajien asema tuulivoimamarkkinoilla on vahva [4]. Vuonna 2008 tuulivoimatoimialan liikevaihto oli noin 1 miljardi €, josta viennin osuus oli noin 90 % [3]. Riittävällä panostuksella tuotekehittämiseen ja markkinointiin olisi viennin määrää mahdollista kasvattaa [2]. tiekartta 2014

Lähteet
1. EWEA: Green Growth, the impact of wind energy on jobs and the economy
2. Teknologiateollisuus ry: Tuulivoima-tiekartta 2014.
3. Teknologiateollisuus 2009: Tuulivoiman tiekartta
4. Peltola E., Holttinen H.,Tuulivoimamarkkinat suomalaisen teknologiaviennin kannalta, VTT Energiaraportti 45/2001