Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Käytön aikaiset vaikutukset

Tuulivoimalaitoksien merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat

- Visuaaliset eli maisemalliset vaikutukset
- Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimiin
- Ääni

Muita vaikutuksia ovat mm.

- Vaikutukset kulttuuriperintöön ja muinaismuistoihin
- Vaikutukset turvallisuuteen
- Vaikutukset elinkeinoihin

130 kW tuulivoimala maatalon pihapiirissä. Kuva: J. Hautala