Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Käytön lopettamisen ympäristövaikutukset

Kun tuulivoimala tulee käyttöikänsä päähän (noin 20 – 30 vuoden kuluttua), voimala puretaan ja sen metallit kierrätetään. Tiensä päähän tullut voimala voidaan korvata uudella tuulivoimalalla tai alue otetaan muuhun käyttöön.

Mikäli alueelle ei sijoiteta uusia tuulivoimaloita, maisema palautuu ennalleen tuulivoimalan käytön lopettamisen jälkeen. Voimaloiden perustoja ei yleensä kaiveta pois vaan ne maisemoidaan.