Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimaprojektin suunnittelu ja toteutus

Aloite projektin käynnistämiseen voi tulla monelta eri taholta: tuulivoimahankkeisiin erikoistuneilta yhtiöiltä, energiayhtiöltä, kunnalta, yksityisiltä ihmisiltä, paikallisilta yrittäjiltä ja niin edelleen.

Tuulivoimaprojektin käynnistyminen – ideasta esiselvityksen aloittamiseen – vie aikaa parista kuukaudesta jopa useaan vuoteen, riippuen lähinnä asiaa eteenpäin vievien tai käsittelevien tahojen aktiivisuudesta ja hankkeen koosta. Lisäksi etenemisen nopeus tai hitaus määräytyy siitä, miten helposti potentiaalinen sijoituskohde löytyy ja missä määrin tuulivoima on paikkakunnalla entuudestaan tuttu asia, ts. kuinka paljon esiintyy ennakkoluuloja esimerkiksi tuulivoiman ympäristövaikutuksiin liittyen.

Pähkinänkuoressa tuulivoimaprojektissa täytyy tehdä seuraavat vaiheet, joita tehdään usein samaan aikaan limittäin:

1. Esiselvitys
2. Sopivan alueen etsintä
3. Neuvottelut alueen maanomistajan kanssa ja vuokrasopimusten laatiminen
4. Alustavat neuvottelut verkon haltijan ja sähkön ostajan kanssa
5. Tuulimittausten aloittaminen
6. Yhteysviranomaiselta (ELY-keskus) päätös sovelletaanko ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) ja tarvittaessa YVA-selvitysten aloittaminen
8. Alueen kaavoitus tuulivoimalle sopivaksi
9. Lopulliset neuvottelut verkonhaltijan ja sähkönostajan kanssa
10. Lupien hakeminen
11. Maanrakennustyöt (vaikutukset ja suunnitelmat sisällytettävä YVA-selvityksiin)
12. Voimaloiden hankinta ja rakentamisen aloitus

Muuta huomioon otettavaa:

Tuulivoima ja merikotkat
Toteutusorganisaation suunnittelu
Rahoitussuunnittelu
Hankkeesta tiedottaminen

Projektin "jälkihoito"

Vakuutukset
Takuut, huollot
Vikatilastot