Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Neuvottelut maanomistajan kanssa

Hankkeen toteuttaminen alkaa maa-alueen hankinnalla, koska Suomessa saa rakentaa ainoastaan alueelle, jonka hallintaoikeus on rakennuttajalla. Tästä syystä tuulivoimahankkeen alkuvaiheessa tulee tehdä tarvittavat varaukset maa-alueista. Maa-alueen voi ostaa tai vuokrata.

Maa-alueen hankinta saattaa olla vaikeaa: yksityisellä maanomistajalla on usein intresseissä maksimoida voitto, jolloin vertailukohtana voi olla myyntitulo joka saataisiin esimerkiksi myymällä kyseiset alueet kesämökkitonteiksi tai vuokrataso, jota maksetaan tuulivoimaloista muissa maissa. Alueen kaavoitustilanne on myös selvitettävä, ja samalla kannattaa varmistaa, ettei aluetta olla suojelemassa.

Myös valtion maille voi rakentaa tuulivoimaa. Valtion maa- ja merialueita hallinnoi Metsähallitus, jonka kanssa tulee neuvotella ja sopia valtion maille rakentamisesta.

Maanvuokra voidaan maksaa kiinteänä kertakorvauksena, vuosittaisena vuokrana tai se voidaan sitoa tuotettuun energiaan. Viimeisessä vaihtoehdossa on hankkeen toteuttajan kannalta riskinsä. Sopimuksessa kannattaa käsitellä mm. sukupolvenvaihdoksen, perinnönjaon, ym. omistussuhteiden muutosten vaikutukset, sekä myös voimalan elinkaaren päättymiseen liittyvät seikat.
Lupaprosessin kulusta ja onnistumistodennäköisyydestä on oltava mahdollisimman hyvä käsitys jo sijoituspaikkaa valittaessa ja maanhankintaneuvotteluja käytäessä.

Lähteet:

1. Energia-Ekono Oy, 1999b. Tuulivoiman projektiopas. Motivan julkaisu 5/1999