Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Neuvottelut verkonhaltijan kanssa

Verkonhaltija on velvoitettu liittämään verkkoon sähköntuottajan, jonka sähkölle on ostaja. Verkkoonliitynnästä tulee neuvotella sähköverkon haltijan kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suoraan jakeluverkkoon voidaan liittää vain suhteellisen pieniä tuulivoimalapuistoja, suurempien tuulipuistojen tekniset vaatimukset nousevat ja ne tulee liittää suoraan alue- tai kantaverkkoon.

Yli 250 MW tuulipuistot liitetään aina 400 kV jännitteiseen kantaverkkoon. Usein myös 100 - 250 MW tuulipuistot liitetään verkkoteknisten näkökulmien vuoksi suurjänniteverkkoon. Alle 100 MW:n tuulipuistot voidaan liittää 110 kV verkkoon, kunhan verkon riittävyys on tarkistettu. Fingrid vastaa kantaverkosta ja tekee tarvittavat kantaverkon verkkotarkastelut hankevastaavan kanssa. [1]

Selvitys verkkoon liitymisestä tulee tehdä ennen YVA -menettelyn aloittamista.

Verkkoon liittymisen kustannukset

Suomen lainsäädännön mukaan uuden sähköntuottajan, jonka tuotantolaitos on yli 2 MW, on katettava verkon vahvistamisen kustannukset. Eri verkonhaltijoiden suhtautuminen verkon vahvistamiseen on erilainen, osa yhtiöistä voi veloittaa verkon rakentamisen kokonaan tai suurelta osin liittyjältä liittymismaksuna. Osa yhtiöistä käsittää verkon rakentamisen normaalina verkon parantamisena, mikä veloitetaan siirtotariffeina.

Kustannukset eivät yleensä ole este suurien tuulivoimapuistojen rakentajille, mutta keskikokoisten puistojen (10-20 MW) näiden kustannusten osuus voi nousta kohtuuttoman suuriksi. Verkkoyhtiön kanssa on hyvä neuvotella vahvistamiskustannuksista jo projektin alkuvaiheessa.

Lähteet:

1. Fingrid: Tuulipuiston liittäminen sähköverkkoon