Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Verkkoselvitys

Verkkoselvityksessä Fingridin edustaja ja hankevastaava käyvät yhdessä läpi verkkoon liitynnän vaatimukset ja mahdollisuudet. Verkkoselvityksen lopputuloksena on tieto tuulivoimalan kantaverkon liittämispaikasta, verkon mahdollisista vahvistustarpeista ja arvio milloin tuulivoimala voidaan liittää verkkoon. [1]

Hankevastaava tarvitsee seuraavat tiedot ennen verkkotarkastelua:

- Tuulipuiston sijoittuminen
- Suunniteltu sähköntuotantoteho
- Toteutusaikataulu
- Ennuste tuotannon kehittymisestä ja mahdollisesti puiston laajentumisesta

Fingrid arvioi muut verkon kehittämiseen vaikuttavat tekijät (alueen nykyinen sähköverkko, verkon perusparannustarve, alueen voimantuotanto ja sähkön kulutus), sekä huomioi myös muut suunnitteilla olevat hankkeet, joilla on vaikutusta sähkön tuotantoon tai kulutukseen. Näiden tietojen perusteella Fingrid tekee kantaverkon osalta tarvittavat verkostolaskelmat, joilla selvitetään kantaverkon siirtokyvyn riittävyys tulevaisuudessa.

Lähteet:

1. Fingrid