Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Rahoitussuunnittelu

Tuulivoima on vahvasti investointivaltainen sähköntuotantomuoto; hankkeen onnistuminen riippuu usein rahoitusjärjestelyistä. Omarahoitusosuuden järjestäminen riippuu toteutusmallista. Erillisen osakeyhtiön tapauksessa järjestetään osakeanti.

Uusiutuvalla energialla tuoteulle sähkölle maksetaan Suomessa tuotantotukea niin sanottuna syöttötariffina. Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2011. Syöttötariffijärjestelmään hyväksytyille tuulivoimaloille, biokaasuvoimaloille ja puupolttoainevoimaloille maksetaan tavoitehinnan ja sähkön markkinahinnan erotuksen mukaista tukea. Tavoitehinta tuotannolle on 83,5 €/MWh. Tuulivoimarakentamisen nopean liikkeellelähdön takaamiseksi uusille tuulivoimaloille maksetaan korotettua tavoitehintaa (105,3 €/MWh) maksimissaan kolmen vuoden ajan vuoden 2015 loppuun asti. Voimalaitos voi saada tukea 12 vuoden ajan. [1] Tavoitehinta helpottaa hankkeen tuoton ennustamista ja kannattavuuden arvioimista.

Mahdollisesti tarvittavat lisäinvestoinnit (komponenttien uusimista tms. varten) on niin ikään syytä ottaa huomioon jo rahoituksen rakennetta suunniteltaessa. Hätätilassa voidaan ongelmaa yrittää hoitaa esim. suunnatulla osakeannilla, myyntihinnan korotuksella tai lisälainalla, mutta jonkinlainen varmuusvarasto helpottaa näiden kriittisten tilanteiden yli selviämistä huomattavasti.

Lisäksi on varauduttava taloudellisesti rakenteiden purkamisesta (decommissioning) aiheutuviin kustannuksiin käytön lopettamisen jälkeen.

Lähteet:

Motivan verkkosivut, 2014. Syöttötariffi.