Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Sähkösopimukset

Sähkönsiirtosopimus

Tuulivoiman tuottaja tekee sopimuksen sähköverkkoon liittymisestä ja sähkönsiirrosta sen jakeluverkonhaltijan kanssa, jonka alueelle tuulivoimala tai tuulipuisto aiotaan rakentaa. Verkonhaltija veloittaa tuottajalta liitymismaksun, jonka perusteet ovat erilaisia eri yhtiöissä.

Verkonhaltija veloittaa sähköntuottajilta siirtotariffia, joka muodostuu kiinteästä maksusta ja energiamaksusta, joka voi vaihdella vuorokauden ajankohdan ja vuodenajan mukaan. Siirtotariffit ovat yleensä tuottajille erilaiset kuin kuluttajille. Paikallisen jakeluverkonhaltijan siirtotariffit saa selvitettyä joko suoraan jakeluverkonhaltijalta tai Energiavirastosta.

Siirtotariffi ja liittymismaksut kannattaa selvittää jo tuulivoimaprojektin alkuvaiheessa, kun mahdollisia voimalaitoksen sijaintipaikkoja vertaillaan ja kannattavuuslaskelmia tehdään.

Sähkönmyyntisopimus

Tuulivoimasähkön myyntisopimusta ei tarvita, jos tuottaja kuluttaa kaiken tuulivoimalaitoksen tuotannon itse. Tällöin sekä tuotantopisteessä että kulutuspisteessä on oltava tuntienergiamittari. Jos tuulivoiman tuotanto ylittää hetkellisestikin (tuntitasolla) kulutuksen, on lopulle tuotannolle tehtävä sähkönmyyntisopimus. Jos tuulisähkön omistajan sähkönkulutusta ei mitata tuntienergiamittarilla, on yksinkertaisinta käyttää sähkönmyyntiyhtiötä välikätenä, jolloin myyntiyhtiö ostaa kaiken tuulivoimalaitoksen tuotannon ja myy sen tuulivoimalaitoksen omistajille.

Pientuulivoimalasta yleiseen sähköverkkoon siirtyvälle sähkölle ei välttämättä löydy ostajaa. Tällöin sähköverkkoyhtiön kanssa voidaan sopia, että ylimääräinen sähkö siirtyy verkkoon ilmaiseksi.

Tuulisähkön myynnistä on tehtävä myyntisopimus. Tuotanto voidaan myydä sähkön myyntiyhtiölle tai suoraan kuluttaja(i)lle, mikäli myös kulutus mitataan tunneittain. Jos kulutus on jatkuvasti tuulivoiman tuotantoa suurempaa, tuottaja ei tarvitse muita myyntisopimuksia.

Tuotettu sähkö on mahdollista myydä kahdenvälisenä kauppana tai pohjoismaisen Nord Pool Spot-sähköpörssin kautta. Jokainen yli yhden megavolttiampeerin voimalaitos puolestaan on velvoitettu selvittämään sähkötaseensa Fingridille. Tämän lisäksi varmennetusta tuulivoimatuotannosta myönnettyjä sähkön alkuperätakuita (GoO) on mahdollista myydä markkinoilla.[1]

Lähteet:

1. Tuulienergia 1-2013. Energiakolmio tukee tuulisilla markkinoilla.