Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Takuut ja huollot

Hankintasopimukseen sisältyy materiaalitakuu yleensä vähintään 2 vuodeksi, ja se on tyypillisesti sidottu huoltosopimuksen voimassaoloon.

Tuulivoimaloille annetaan myös käytettävyystakuu: taataan esim. 95 % käyttöaste. Käytettävyystakuun kestoaika on yleensä sidottu huoltosopimuksen voimassaoloon.

Käyttö- ja huoltosopimukset (O&M)

Tuulivoimalan omistaja voi tehdä huoltosopimuksen voimalatoimittajan kanssa tai myös hoitaa itse voimalan käytön ja kunnossapidon omalla organisaatiolla tai alihankintana. Takuuaikana yleensä edellytetään huoltosopimusta toimittajan kanssa, että takuu pysyy voimassa. Tyypillisesti voimalatoimittajan kanssa tehdään 5-10 vuoden huoltosopimus voimaloiden hankinnan yhteydessä. Takuuajan umpeuduttua voi yleensä yhä ostaa käyttö- ja kunnossapitopalvelut voimalatoimittajalta, alihankintana kolmannelta yritykseltä tai hoitaa itse. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tuulivoimaloiden huoltotyöt vaativat erikoisosaamista.

Toimiva huolto on äärimmäisen tärkeää projektin taloudelliselle onnistumiselle. Huoltostrategiaa kannattaa suunnitella jo hyvissä ajoin.

Huomioon otettavia asioita ovat mm.
- huoltohenkilöstön sijainti ja huollon vasteaika
- varaosajärjestelyt (missä varaosat säilytetään – omissa vai voimalatoimittajan tiloissa, kuinka suuri ennakoitu materiaali- ja varaosavarasto hankitaan jne.)
- omistajaltakin vaadittavat käyttäjä- ja turvallisuuskoulutukset
- huolto- ja käyttötietojen saaminen huollosta vastaavalta taholta
- käyttö- ja huolto-ohjeet.