Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Hankkeesta tiedottaminen

Tuulivoimahankkeen toteutumiseen vaikuttaa erittäin paljon paikallisten asukkaiden suhtautuminen hankkeeseen. Positiivisen suhtautumista voi edesauttaa avoimella tiedottamisella. Jo ennen hankkeen julkistamista kannattaa aloittaa keskustelut paikallisten ympäristö- ja kaavoitusviranomaisten ja hankealueen maanomistajien ja lähinaapureiden kanssa.

Kun hankealueen maanvuokraus- tai ostosopimukset on selvät, voi julkisen tiedottamisen hankkeesta aloittaa. Hankkeesta kannattaa järjestää avoimia kuulemistilaisuuksia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin kansalaiset saavat mahdollisuuden vaikuttaa hankkeen kehittymiseen. Hankkeen kulusta kannattaa tiedottaa myös lehdistössä, sekä järjestää myös hankkeen kuluessa yleisötilaisuuksia. YVA- ja kaavoitusprosesseihin kuuluu olennaisena osana julkiset tiedotus- ja keskustelutilaisuudet.