Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Toteutusorganisaation suunnittelu

Rinnan esiselvityksen kanssa on syytä suunnitella toteutustapaa ja -organisaatiota: Toteuttaako hankkeen jokin olemassa oleva vai erikseen perustettava yhtiö (SPC, ”special purpose company”)? Mikä on yhtiön osakaspohja? Miten investointi rahoitetaan? Mitä sopimuksia tarvitaan? Missä määrin projektin eri vaiheissa käytetään omaa ja missä määrin ulkopuolista asiantuntemusta?

Projektin toteutuksen kannalta on tärkeää, että paikalliset asukkaat, järjestöt ja viranomaiset saadaan tuntemaan projekti omakseen, paikalliseksi kehityshankkeeksi joka palvelee koko seutua eikä vain yhtä tiettyä tahoa. Suomessa tuulivoimayhtiöt maksavat esimerkiksi kylänkehitysrahaa tai osallistuvat paikallisiin hankkeisiin ja vaikkapa liikuntaseurojen sponsorointiin edistääkseen paikallista hyväksyntää.

Suomessa on lainsäädännössä määriteltyjä yhtiömuotoja varsinaisesti kolme: avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osakeyhtiö. Lisäksi muita yksityisoikeudellisia yhteisöjä ovat osuuskunta ja yhdistys. Taloudellista toimintaa voidaan myös harjoittaa yhtymän muodossa. Tuulivoimaprojektin toteuttajina voivat tulla kyseeseen lähinnä osakeyhtiö ja osuuskunta.

Yhtiömuotoon ja osakepohjaan vaikuttavat mm. seuraavat asiat:

- Tarvittavan pääoman määrä
- Pääomalle haluttava tuotto
- Hallinnoimisoikeuksien jakaantuminen
- Hallinnoimisen helppous/vaikeus
- Yhtiömuodon muutettavuus toiseksi ja siihen liittyvät verotuskysymykset
- Verotus yhtiön ja sen osakkaan kannalta
- Yhtiön osuuksien likvidisyys sijoittajan kannalta