Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuotanto- ja vikaseuranta

Myydyn/siirretyn sähkön määrän todentamiseksi, laskutuksen järjestämiseksi ja tuotantotuen saamiseksi tuotannon tilastointi ja tasehallinta on välttämätöntä. “Kotitarvemyllyt” ovat tässä suhteessa ainoa poikkeus. Tuotannon seuranta palvelee myös hankkeen taloudellisen onnistumisen arviointia ja mahdollisten jatkohankkeiden suunnittelua.

Julkisista tilastoista saa tietoa siitä miten eri puolille Suomea rakennetut voimalat ovat tuottaneet. Vertailua tehtäessä on huomioitava, että laitokset ovat eri ikäisiä ja kokoisia ja lisäksi on katsottava onko laitos ollut teknisesti käytettävissä.

Energiavirasto ylläpitämästä tuotantotuen sähköisestä asiointijärjestelmästä SATU:sta voi tarkastella syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen voimalaitoksien tietoja, tuotantotuen päätöksiä ja syöttötariffin määräytymisperusteita.

VTT pitää yllä koko maan kattavaa tuulivoimalaitosten tuotanto- ja vikatilastoa, jossa julkaistaan vuositasolla tarkempia tietoja koko Suomen tuulivoiman tuotannosta ja sen kehittymisestä. VTT:n maksullisessa raportissa kerrotaan kuukausitasolla laitosten tuotannot ja seisokkiajat.

Lisätietoja:

VTT:n tuulivoimatilastot
SATU-järjestelmä