Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulimittaus

Ennen investointipäätöstä on tehtävä alueella vuoden - kahden vuoden mittaiset tuulimittaukset, joilla varmistetaan alueen tuuliolosuhteet, keskituulennopeus, turbulenttisuus, jne. Mittaus on tehtävä tuulivoimalan suunnitellulta napakorkeudelta. Mittausjakson tuloksia on jakson pituudesta riippumatta aina syytä verrata lähimmillä sääasemilla samalla jaksolla mitattuihin tuulennopeuksiin ja kyseisen sääasemien pitkän aikavälin keskiarvoihin, jotta eri vuosien väliset erot saataisiin eliminoitua [1].

Vuoden kestävien tuulimittausten hinta yhdellä paikalla on noin 18 000 - 20 000 € mikäli erillistä mastoa ei tarvittu (vuosi 2009). Yhden 100 metriä korkean maston vuokra nostaa hinnan noin kaksinkertaiseksi.

Lisätietoa:

Kaksi artikkelia tuulimittauksista (Tuulienergia-lehti 1/2009, s. 6 ja 11)

Lähteet:

1. Energia-Ekono Oy, 1999b. Tuulivoiman projektiopas. Motivan julkaisu 5/1999.