Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Vakuuttaminen

Vakuutusmaksut muodostavat tyypillisesti noin kolmasosan vuotuisista käyttökuluista, riippuen luonnollisesti vakuutusten kattavuudesta: karkeasti ottaen voidaan olettaa, että vakuutusmaksujen ja korjauskulujen summa osapuilleen vakio laitoksen käyttöiän yli laskettuna (ainakin teoriassa).

Vakuutuksenottajan on huolehdittava, että vakuutettavan tuulivoimalan ja tuulivoimalapuiston suunnittelu, asennus ja käyttö tapahtuvat suojeluohjeessa esitetyllä tavalla. Tuulivoimaloiden tekniset ratkaisut ovat valmistajakohtaisia. [1]

Vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö sopivat niistä suojeluohjeen mukaisista vahingontorjuntatoimenpiteistä, jotka ovat kyseessä olevalle tuulivoimalatyypille merkityksellisiä.[1]

Offshore-projektien vakuuttaminen on toistaiseksi kallista ja nähtäväksi jää, halpeneeko se kokemusten karttuessa ja epävarmuuksien pienentyessä. Vakuutusten kattavuus ja kustannukset on harkittava tapauskohtaisesti, mm. omistuspohjasta ja rahoituksesta riippuu, miten suuria ikäviä yllätyksiä toteuttajayhtiön kassavirta ja tase kestävät.

Lähteet:

1. Jarmo Gillberg: Vakuuttaminen on taitolaji. Tuulienergia 3/2009
2. Finanssialan keskusliitto, 2012. Tuulivoimalan vahingontorjunta. http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Tuulivoimala%202014.pdf