Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimatuotanto

Tuulivoimalan tuottama energia riippuu olennaisesti tuulivoimalan lapojen piirtämällä alueella vallitsevasta tuulen nopeudesta ja nopeuden jakaumasta. Tästä syystä voimalan sijoittelua suunniteltaessa on pyrittävä löytämään mahdollisimman tuulinen paikka. Kuten tuulen nopeuden vertikaalista muutosta käsiteltäessä todettiin, tuulivoimaloiden kannalta merkittävissä korkeuksissa tuulen nopeus kasvaa ylöspäin mentäessä, eli voimalan tornin korkeutta lisäämällä päästään suurempiin tuulen nopeuksiin.

Tuulivoimalan tuottoa arvioitaessa käytetään tuulen nopeutena yleensä voimalan konehuoneen korkeudella, eli napakorkeudella, vallitsevaa tuulen nopeutta. Lapojen piirtämällä alueella tuulen nopeuden vertikaalisen muutoksen oletetaan noudattavan logaritmista tuuliprofiilia, mikä ei todellisuudessa kaikissa tilanteissa suinkaan pidä paikkaansa.

Tuulivoimala Honkajoella. Kuva: STY