Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimatuotannon vaihtelevuus

Tuulivoimatuotannon vaihteluun voivat vaikuttaa monet tekijät. Eri voimalat eroavat tuotantopotentiaaliltaan ja tuotantoon vaikuttaa myös paikalliset tuuliolosuhteet. Tuulen nopeuden vuotuinen keskiarvo sekä nopeuden jakauma vaihtelevat vuodesta toiseen eli vuodet eivät tuuliolojenkaan puolesta ole veljeksiä keskenään. Tuulivoimarakentamisen kannalta tarkka tieto potentiaalisen hankealueen tuuliolosuhteista on hyvin oleellista. Alueen tuuliolosuhteista tuleekin olla olemassa pitkäaikaisdataa, jotta tuotanto pystyttäisiin ennustamaan mahdollisimman tarkasti.

Sähköverkkoon kytkettyjen tuulivoimaloiden toiminta-alue on noin 4 - 25 m/s. Voimalat saavuttavat ominaisuuksistaan riippuen nimellistehonsa noin 10 - 15 m/s tuulennopeuksilla. Tämän ja nopeuden 25 m/s välisillä tuulilla tuulen nopeuden muutoksilla ei ole suurta merkitystä tuotettuun tehoon. Alle 4 m/s olevien tuulten heikkeneminen ja yli 25 m/s olevien tuulten voimistuminen vaikuttavat keskituulen nopeuteen mutta eivät tuulivoimalan tuotantoon.

Merituulivoimala tuottaa enemmän sähköä kuin sisämaahan rakennettu voimala, mutta on rakennuskustannuksiltaan kalliimpi. Kuva: STY