Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuuleeko talvella?

Usein kuulee väitettävän että tuulivoimaa ei saada talvipakkasilla, eli silloin kun lämmitysenergian tarve on suurin. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Suomessa tuotetaan eniten tuulivoimaa kylminä talvikuukausina, jolloin myös energiankulutus on suurinta. Yleinen harhaluulo tyynistä pakkaspäivistä ei pidä paikkaansa, etenkään modernien tuulivoimaloiden napakorkeudella 100-140 metrissä. Lisäksi kylmällä ilmalla sama tuuli tuottaa enemmän energiaa kuin lämpimällä suuremman ilmantiheyden vuoksi.

Tuulivoiman tuotanto vaihtelee kausittain. Merialueilla, rannikolla ja tuntureilla talvikuukaudet ovat Suomessa selvästi tuulisempia kuin kesäkuukaudet. Tuulivoiman tuotanto painottuukin talvikuukausille, loka - maaliskuu, joiden aikana on tuotettu keskimäärin 60 % vuosittain tuotetusta tuulisähköstä.

Erittäin kovien pakkasten osuus on yleensäkin kovin pieni. Jäljempänä olevista kuvista voidaan todeta, että tuulivoimalat voivat tuottaa varsin hyvinkin, vaikka läheisillä paikkakunnilla olisi erittäin kovat pakkaset.

Oheinen kuva osoittaa merialueille lasketun kuukausittaisen tuulivoimatuotannon suhteellisen osuuden (%) vuotuisesta tuotannosta vuodenaikavaihtelua vuosina 1999-2003 suhteessa vuonna 2003 mitattuun sähkönkulutukseen. Tarve ja tuotanto vastaavat hyvin toisiaan.

Alla olevassa kuvassa on Pyhätunturin laella jäätymättömällä tuulimittarilla mitatusta tuulennopeudesta 1500 kW tuulivoimalalle laskettu suhteellinen tuotto (% nimellistehosta per 3 h; vasemmanpuoleisella pystyakselilla) Sodankylän sääasemalla mitatuissa lämpötilatilanteissa. Lämpötilat on luokiteltu 5ºC luokkiin. Vaaka-akselilla on lämpötilaluokat ja luokkien alarajat. Musta yhtenäinen viiva ja oikeanpuoleinen pystyasteikko kertoo lämpötilaluokkien osuuden (%) koko vuoden jakaumasta. Eli tuulivoimalan tuotanto on kylmissä tilanteissa parempi kuin lämpiminä päivinä.

Alla olevassa kuvassa esitetään Mustasaari / Valassaaret, lämmittämättömällä tuulimittarilla mitatusta tuulennopeudesta 1500 kW tuulivoimalalle laskettu suhteellinen tuotto (% nimellistehosta per 3 h; vasemmanpuoleisella pystyakselilla) Kauhavan sääasemalla mitatuissa lämpötilatilanteissa. Lämpötilat on luokiteltu 5ºC luokkiin. Vaaka-akselilla on lämpötilaluokat ja luokkien alarajat. Musta yhtenäinen viiva ja oikeanpuoleinen pystyasteikko kertoo lämpötilaluokkien osuuden (%) koko vuoden jakaumasta.

Tuulivoimatuotanto sähkön kulutuspiikkien aikaan

Energiantuotannon pikatilastojen mukaan tuulivoima tuotti peräti 80 MW teholla eli 55 % nimellistehosta (kun keskiteho on 23%) valtakunnan sähkönkulutushuipun aikana 28.1.2010. Joulukuun 2009 kulutushuipun aikana tuulivoima tuotti 40 MW.

Lähteet:

B. Tammelin ja R. Hyvönen, 2002. Tuottavatko tuulivoimalat pakkasella? Tuulensilmä 1/2002