Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimaloiden sijoittelu

Tuulipuisto

Tuulienergian kaupallinen, laajamittainen hyödyntäminen tapahtuu ns. tuulipuistoissa, joissa jopa kymmeniä tai satoja tuulivoimaloita on pystytetty yhdelle suppealle alueelle.

Tuulivoimala aiheuttaa ilman virtaukseen kauas roottorin alapuolelle ulottuvan häiriön, ja jota voitaisiin verrata esim. moottoriveneen tai laivan aiheuttamaan peräaallokkoon. Tästä johtuen tuulivoimaloita ei tule sijoittaa tuulipuistossa liian lähelle toisiaan. Koska tuulen suunta vaihtelee, on joka suunnassa jätettävä riittävästi tilaa tuulivoimaloiden väliin tuotantohäviöiden ja liiallisten kuormitusten välttämiseksi – harvinaisemmissa tuulensuunnissa voi välimatka toki olla hieman pienempi. Nyrkkisääntönä tulisi yksittäisten voimaloiden väliin jättää vähintään noin viisi kertaa roottorin halkaisijan verran tilaa. Hyvin suurissa tuulipuistoissa etäisyyksien on oltava suuremmat. Vastaavasti yhdessä rivissä tai kaaressa sijaitsevat tai hyvin pienen ryhmän muodostavat voimalat voivat olla lähempänä toisiaan.

Jos 2 MW tuulivoiman roottorin halkaisija olisi 80 m, olisi voimaloiden välimatkan tuulipuistossa oltava vähintään 400 – 500 m. Rakennettaessa suuri tuulipuisto voidaan neliökilometriä kohti rakentaa tällöin 8 – 12,5 MW tuulivoimaa. Pienemmissä tuulipuistoissa päästään 15 – 20 MW/km2 tehotiheyteen.

Koska tuulivoimalaitosten väliin on jätettävä runsaasti tilaa, vievät varsinaiset voimalat perustuksineen, yhdysteineen ja muine rakenteineen vain pari prosenttia tuulipuiston kokonaispinta-alasta. Muu osa voidaan sijoituskohteesta riippuen usein hyödyntää muihin tarkoituksiin, esim. maatalous- tai varastokäyttöön. Suomessa tuulipuistoista suuri osa on rakennettu satamien, lauttarantojen, varasto- ja teollisuusalueiden ja vastaavien yhteyteen. Merelle rakennettaessa voidaan esim. ammattikalastusta ja purjehdusta yleensä jatkaa tuulipuiston alueella ongelmitta rakentamisen jälkeen.

Tuulivoimaloita sijoitettuna suomalaiseen maisemaan. Kuva: Feodor Gurvits