Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Miksi tuulivoima tarvitsee tukea?

Tuulivoima tarvitsee tukea, koska näin alhaisilla sähkön markkinahinnoilla (30-35 €/MWh) ei voi rakentaa täysin markkinaehtoisesti mitään sähköntuotantokapasiteettia. Kuitenkin uutta, eritoten puhdasta sähköntuotantokapasiteettia tarvitaan, koska vanhaa kapasiteettia poistuu markkinalta. Ilmastonmuutos on globaali uhka, jonka torjumiseksi sähkö on tehtävä jatkossa puhtaammilla keinoilla.

Tuulivoimaa kritisoidaan sen saaman tuen vuoksi. Tuulivoiman tuki on suoraa ja läpinäkyvää, joten siihen onkin helppoa tarttua. Kaikkien tuotantomuotojen saamaa tukea ei voi yhtä helposti tarkistaa netistä – ja siksi myös kritisointi on vaikeampaa. Muitakin tuotantomuotoja kuitenkin tuetaan: fossiilisia tuotantomuotoja tuetaan eri selvitysten mukaan jopa neljä kertaa enemmän kuin uusiutuvia (IEA 2017). Suomessa puolestaan tuetaan esimerkiksi bioenergiaa monessa vaiheessa metsän istutuksesta alkaen.

Suomessa uusiutuvan energian ensimmäinen laajamittainen tuki, syöttötariffi, astui voimaan vuonna 2011. Tuulivoiman osalta tuen oli tarkoitus saada ala syntymään Suomeen, missä se onnistuikin hyvin. Syöttötariffi tuli valtiolle ennakoitua kalliimmaksi: sähkönhinnan kuviteltiin lähtevän nousuun, ei laskuun. Myöskään teknologisen kehityksen nopeutta ei osattu ennakoida. Toisaalta pilotoijina olleet toimijat ottivat myös suuria riskejä, ja rakennetut hankkeet kantavat niskassaan monen toteutumatta jääneen hankkeen kustannuksia.

Tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet paljon, mutta eivät vielä niin alas, että pelkällä markkinahinnalla voitaisiin rakentaa uutta kapasiteettia. Tukea tarvitaan siis vielä jonkin aikaa. Energia- ja ilmastostrategiaa päivittäessään hallitus määritti vuonna 2016, että uusiutuvan energian tukimekanismi tulee olemaan huutokauppaan perustuva, jolloin hankkeiden ja tuotantomuotojen keskinäinen kustannustehokkuus tulee aidosti testatuksi jokaisella kilpailutuskierroksella. Kukin tuotantomuoto ja hanke saa vain sen verran tukea kuin se hankekohtaiset kustannukset huomioiden tarvitsee.

Globaalit ilmastotavoitteet on saavutettava meidän kaikkien yhteisen hyvinvoinnin vuoksi. Hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen tapahtuu poliittisten päätösten voimalla. Päästökauppa on yksi tapa leikata päästöjä, mutta se nostaa sähkön hintaa, mistä kärsii koko kansantalous ja erityisesti paljon energiaa kuluttava teollisuus. Selvityksen (ÅF Consulting 2015) mukaan uusiutuvan energian tukeminen tuleekin kokonaisuuden kannalta halvemmaksi kuin päästökaupan vuoksi nousseen sähkön hinnan kustannukset.

Päästökaupassa valtio ei tue sähkön tuottamista, vaan rahavirrat ohjautuvat kuluttajilta tuottajille. Vaikka kaikki maailman energiatuet poistettaisiin huomenna, on tuotantokustannuksiltaan edullista uusiutuvan energian kapasiteettia jo olemassa paljon, mikä laskee sähkön hintaa. Lisäksi monet maat, kuten Ruotsi ja Saksa, ovat sitoutuneet uusiutuvan energian lisärakentamiseen tukien avulla. Sähkömarkkinan on muututtava, koska vanha, tasaiseen hintaan ja tuotantoon perustuva toimintalogiikka ei enää toimi. Sähkömarkkinan on muututtuva myös esimerkiksi siksi, että kysyntäjousto ja varastointi tulevat osaksi markkinaa. Sähkömarkkinan muutos huolestuttaa sellaisia toimijoita, jotka eivät ole nähneet muutoksen tuloa ja ovat luottaneet vanhan toimintatavan pysyvyyteen.

Tuulivoima on erittäin edullinen tapa tuottaa sähköä, ja sen kustannus laskee edelleen nopeasti. Koska sähkön hinta on nyt hyvin matala, tarvitsee tuulivoima tukea vielä joidenkin vuosien ajan. Tuulivoimaa kannattaa tukea, koska sen tukemisella on monia kansantalouden kokonaisuuden kannalta positiivisia vaikutuksia: Tuulivoima työllistää ja tarjoaa puhdasta kotimaista sähköä. Samalla se syrjäyttää kalliimpaa tuotantoa pois markkinalta.

Lataa Miksi tuulivoima tarvitsee tukea? -pdf täältä.