Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoima maailmalla

Globaalisti tarkastellen tuulivoimasta on tullut vakiintunut sähköntuotantomuoto. Teknologinen kehitys ja kustannusten jatkuva lasku sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama paine muuttaa energiajärjestelmä päästöttömäksi ovat siivittäneet tuulivoiman siirtymistä marginaalista valtavirran tavaksi tuottaa puhdasta, uusiutuvaa energiaa. Monessa maassa tuulivoima onkin jo merkittävässä asemassa. Suomessa tuulivoimarakentaminen alkoi muuta maailmaa myöhemmin ja hitaammin.

Uusiutuva energia kasvaa maailmalla tällä hetkellä erittäin nopeasti, ja tuulivoima nopeimmin uusiutuvien ryhmän sisällä. Lukuisat maat ovat sitoutuneet edistämään tuulivoiman lisärakentamista erilaisten tukimekanismien avulla. Suomessakin käyttöön otettava huutokauppamalli on yleisin tukimekanismi maailmalla. Tuen kilpailutus onkin askel kohti tilannetta, jossa tuulivoimaa voidaan rakentaa ilman tukea, pelkästään sähkön markkinahinnan turvin.

Maailmanlaajuisesti tuulivoimaa on asennettu yli 430 000 MW vuoden 2015 loppuun mennessä. Maailman sähkönkulutuksesta katetaan tällä hetkellä vajaa nelisen prosenttia tuulivoimalla. Kiina on omassa sarjassaan ykkösenä lähes 150 000 MW kapasiteetillaan. USA:ssa on noin 75 000 MW, Saksassa noin vajaa 46 000 MW ja Intiassa, Espanjassa, UK:ssa, Kanadassa ja Ranskassa myös merkittäviä määriä. Suomessa tuulivoimaa oli vuoden 2016 lopussa 1533 MW. Tuulivoimaan investoitiin vuonna 2015 globaalisti yli 100
miljardia dollaria, ja se onkin yksi nopeimmin kasvavista teollisuuden aloista (GWEC 2015).

EU kokonaisuutena on perinteinen vahva tuulivoimatoimija. EU:n sisällä selkeästi eniten kapasiteettia on Saksassa (45 910 MW vuonna 2016). Tanska tuottaa suurimman osuuden, reilusti yli 40 %, kuluttamastaan sähköstä tuulivoimalla. Suuren sähkön kulutuksen vuoksi Saksan osuus on 11 %.

Ruotsissa oli vuoden 2016 lopussa vajaa 6500 MW tuulivoimakapasiteettia. Ruotsi, samoin kuin esimerkiksi Saksa, ovat sitoutuneet erittäin kunnianhimoisiin tavoitteisiin lisätä tuulivoimaa tulevilla vuosikymmenillä. On huomionarvoista, että Saksa ja Suomi ovat maa-alaltaan hyvin samankokoisia, tosin Saksassa asukkaita on yli 82 miljoonaa. Silti Saksassa on yli 27 000 tuulivoimalaa. Suomessa tuulivoimaloita oli vuoden 2016 lopussa 552 kappaletta.

Suomen tuuliolosuhde on hyvä, mutta tuulen keskinopeus on melko matala. Hyvä tuontanto saadaan meillä ja muilla vastaavilla alueilla, kuten Saksan sisäosissa ja Ruotsissa, rakentamalla voimalaan korkea torni ja pitkät lavat. Suomeen asennetaankin samanlaisia ja saman kokoisia voimaloita kuin esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan, eli muille tuulisuudeltaan vastaaville alueille.

Monissa maissa maapinta-alaa on vähän vapaana, joten tuulivoimaloita rakennetaan merelle. EU:n alueella on yli 3200 merituulivoimalaa. Toistaiseksi merelle rakentaminen ja siellä operointi ovat huomattavasti maatuulivoimaa kalliimpia. Myös merituulivoiman kustannukset laskevat voimakkaasti, ja toisaalta tasaiset ja hyvät tuulet kompensoivat osaltaan kalliimpia kustannuksia. Suomessa rakennetaan ensimmäistä merituulipuistoa Porin edustalle.

Lataa Tuulivoima maailmalla -pdf täältä.