Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimaloiden kiinteistövero

Tällä hetkellä tuulivoimaloiden kiinteistövero määräytyy kunnan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, joka vuonna 2016 oli kunnasta riippuen 0,80 - 1,55 %. Kunta määrittää kiinteistöveron suuruuden.

Tuulivoimalasta kiinteistöverotettavaa kiinteistöä ovat perustukset, torni sekä konehuoneen runko. Koneet ja laitteet eivät kuulu kiinteistöveron piiriin. Nyrkkisäännön mukaan tuulivoimalan investointikustannuksista noin 30 % kuuluu kiinteistöveron piiriin.
Kiinteistöverotukseen tehtiin muutoksia vuonna 2013 ikäalennuksen ja minimiverotusarvon osalta. Muutosten seurauksena kunnan keräämä kiinteistövero tuulivoimalan elinkaaren ajalta kaksinkertaistui. Tällä hetkellä tuulivoimalan ikäalennus on 2,5 %, jolla verotusarvo laskee vuodessa, kunnes saavuttaa minimiverotusarvon. Ikäalennus on niin matala, että tuulivoimala ei saavuta minimiverotusarvoaan koko elinkaarensa aikana.

Voimalan hinnasta ja kunnan veroprosentista riippuen 3 MW tuulivoimalasta kunnalle maksettava kiinteistövero on ensimmäisenä vuonna 6 000 – 11 500 euroa. Yksi tuulivoimala tuottaa kunnalle kiinteistöveroa elinkaarensa aikana investointikustannuksesta ja kiinteistöveroprosentista riippuen noin 100 000 - 200 000 euroa.

Alla olevassa taulukossa on viiden eri tuulipuiston vuonna 2015 maksama kiinteistövero. Kunnan saama kiinteistöveron suuruus riippuu tuulipuiston koosta (voimaloiden lukumäärästä, joka vaikuttaa kokonaisinvestoinnin suuruuteen), iästä ja investointikustannuksesta sekä kunnan kiinteistöveroprosentista. Tuulivoima on merkittävä kiinteistöverotulon lähde etenkin pienissä kunnissa, joissa tuulivoimaloita on useita.

Tuulipuiston koko

8 voimalaa

9 voimalaa

10 voimalaa

11 voimalaa

12 voimalaa

Kiinteistöveropäätös 2015

96 000

78 700

110 100

116 500

127 700

 

Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin soveltaminen

Voimalaitosta verotetaan voimalaitoksen kiinteistöveroprosentilla, jos voimalaitoksen teho ylittää 10 MVA. Tuulivoiman osalta kiinteistöverotuksessa tarkoitetaan yhden tuulivoimalan (torni, konehuone, lavat) tehoa, ei koko tuulipuiston tehoa. Koska tuulivoimalat Suomessa ovat toistaiseksi teholtaan korkeintaan 5 MVA, ei tähän mennessä tuulivoimaa ole verotettu voimalaitoksen kiinteistöveroprosentilla.

Valtiovarainministeriössä selvitetään parhaillaan hallituksen toimeksiannosta mahdollisuutta siirtää voimalaitoksen kiinteistöveron raja tuulivoiman osalta koskemaan tuulipuistoa, ei yksittäistä tuulivoimalaa. Voimalaitoksen kiinteistövero vuonna 2016 vaihteli välillä 0,93 - 3,10 %. Mikäli muutos toteutuu, yli 10 MVA suuruisten tuulipuistojen kiinteistöverokertymä kaksin-kolminkertaistuu riippuen kunnassa käytössä olevista kiinteistöveroprosenteista. Lisäksi esitetään voimalaitosten kiinteistöveroprosentin katon nostamista 3,1 prosentista 3,5 prosenttiin.

Lataa Tuulivoimaloiden kiinteistövero -pdf täältä.

Lähteet:

www.vero.fi