Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Kuinka paljon Suomeen voisi rakentaa tuulivoimaa?

Suomen tuulivoimapotentiaali on moninkertainen nyt käytössä olevaan kapasiteettiin (2200 MW / 5-6 TWh) nähden. STY:n keväällä 2017 päivitetyn hankelistan mukaan Suomessa on yli 11 000 megawattia suunnittelussa olevia tuulivoimahankkeita. Kaikki hankkeista eivät todennäköisesti toteudu eri syistä, kuten alueen tuulisuuden tai luontoarvojen vuoksi. 12 TWh (n. 4000 MW) edestä hankkeita tulee kuitenkin olemaan valmiiksi luvitettuna vuoden 2018 loppuun mennessä. Tämä kattaisi noin 14 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Tällä hetkellä tuulivoimalla (2017) sähkönkulutuksesta katetaan noin 5 prosenttia.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan uusi tuulivoimateknologia mahdollistaa Suomessa yli 300 terawattitunnin vuotuisen tuotannon, kun huomioidaan vain hyvätuulisimmat kohteet ja maankäytön rajoitukset. Tuulivoiman potentiaali ylittää siten moninkertaisesti Suomen vuotuisen sähkön kulutuksen, joka oli vuonna 2016 86 terawattituntia. (VTT 2017.)

Lähteet:

STY:n hankelista (päivitetty 04/2017)