Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Millä tavalla tuulivoimaa tuetaan Suomessa?

Tuulivoimaa, metsähaketta, biokaasua ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa on tuettu Suomessa vuodesta 2011 alkaen uusiutuvan energian syöttötariffilla. Syöttötariffin tarkoituksena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantokapasiteettia. Järjestelmä sulkeutui tuulivoiman osalta 1.11.2017, jonka jälkeen tuulivoimahankkeet eivät voi hakeutua tariffiin piiriin.

Puupolttoainevoimaloiden ja biokaasun osalta syöttötariffijärjestelmä aiotaan sulkea vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2018 aikana aiotaan tarkastella metsähakkeen tariffijärjestelmän jatkoa. Tuulivoimalle, biokaasulle ja puupolttoainevoimaloille tukea maksetaan 83,50 euroa megawattitunnilta 12 vuoden ajan tariffiin pääsemisestä. 

Energia- ja ilmastostrategian päivityksessä vuonna 2016 päätettiin ottaa Suomessa käyttöön uusiutuvalle sähköntuotannolle tuotantotuen kilpailutus, jossa vain halvimmat teknologiat ja hankkeet saavat tuen. Käytännössä kilpailutus tarkoittaa sitä, että viranomainen kertoo kuinka suurta uusiutuvan sähkön vuosituotantoa milläkin kilpailutuskierroksella (TWh) tavoitellaan. Uusiutuvan sähkön tuottajat jättävät hankkeestaan tarjouskilpailun määräaikaan mennessä tarjouksen, jossa mm. määritellään mistä hankkeesta on kyse, paljonko se tuottaa vuodessa sähköä (MWh) ja kuinka paljon tukea (€/MWh) tuottaja tarvitsee.

Tarjouskilpailun määräajan mentyä umpeen viranomainen laittaa tarjoukset järjestykseen halvimmasta kalliimpaan, ja tuen piiriin pääsevät halvimmasta päästä alkaen hankkeet siihen asti, kunnes tuotantotavoite on saavutetaan.