Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Tuulivoima tuottaa eniten talvella

16.12.2015

Tuotannoltaan vaihtelevan tuulivoiman lisääntyminen Suomen sähköverkossa on synnyttänyt keskustelua siitä, voiko kasvava tuulivoimakapasiteetti aiheuttaa kylminä ajanjaksoina tilanteen, jossa sähköä ei riitä kaikille. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tilastojen mukaan tuulivoimaa on ollut hyvin käytettävissä sähkön kysyntäpiikkien aikana. Tuulisähköä tuotetaan eniten talvikuukausina, jolloin sähkönkysyntä on suurinta.

VTT:n tuotantotilastot (2014) kertovat, että tuulivoiman tuotanto vastaa osaltaan hyvin vaihtelevaan sähkönkysyntään, sillä talvikuukausina tuulisähköä tuotetaan kesäkuukausia enemmän. Viimeisen 10 vuoden seuranta osoittaa, että tuulivoimaa on ollut saatavilla sähkön kysyntäpiikkien aikana keskimäärin 24 % Suomen tuulivoimakapasiteetista. Koko vuotta tarkasteltaessa tuulivoiman kapasiteettikerroin on viime vuosien aikana ollut keskimäärin 28 %.

Tuulivoimalle on ominaista, että tuotanto vaihtelee sään mukaan, eikä voimaloiden oleteta tuottavan koko aikaa täydellä teholla. Kapasiteettikerroin ilmaisee, kuinka paljon voimalaitos tuottaa vuositasolla sähköä suhteessa teoreettiseen maksimiin. Tuulipuistot tuottavat sähköä yli 90 % ajasta, vaikka eivät tuotakaan koko aikaa täydellä teholla.

Tällä hetkellä tuulivoima kattaa joitain prosentteja Suomen sähkönkulutuksesta - puhutaan siis vielä pienestä kapasiteettivaikutuksesta koko markkinaan. Lisäksi Energiakolmion (nyk. Enegia Oy) tekemän selvityksen (2014) mukaan tuulivoimatuotanto on ennustettavissa nykyisin jo erittäin tarkasti ja tuotannon yksittäisiin muutoksiin on helpompi varautua, kuin suurten voimalaitosten ennustamattomiin vikatilanteisiin. Korvaamalla tuontienergiaa kotimainen tuulivoima vaikuttaa positiivisesti maamme energiaomavaraisuuteen, ja sitä kautta myös sähköverkon huoltovarmuuteen.

Voimaloiden kapasiteettivaikutus tulee todennäköisesti muuttumaan Suomessa tänne rakennettavien korkeampien ja paremmin tuottavien voimaloiden myötä. Jenni Latikka Ilmatieteenlaitokselta kertoo, että kasvavat voimalakorkeudet kasvattavat myös tuulivoimaloiden tuotantolukemia, sillä tuulisuus lisääntyy ylöspäin mentäessä vauhdilla. ”Napakorkeuden muuttuessa 100 metristä 150 metriin keskimääräinen tuulen nopeus helmikuussa lisääntyy 15 %. Tämä vastaa tuulivoimalan tuotannossa yli 40 % kasvua”, summaa Latikka.

Wind energy statistics in Finland 2014, VTT

Lisätietoja:

Jenni Latikka
Tutkija
Ilmatieteen laitos
P. 050 4532 163

Anni Mikkonen
Toiminnanjohtaja
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
P. 040 771 6114

Tuulivoima - Puhdasta, turvallista, suomalaista.

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö, joka kokoaa yhteen tuulivoima-alasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita tahoja. Vuonna 1988 perustettu yhdistys jakaa tietoa, ja tukee tuulivoima-alan kehitystä ja toimintaa Suomessa. STY:llä on yli 170 yritysjäsentä ja noin 200 henkilöjäsentä, joiden yhteinen tahtotila on edistää tuulivoimarakentamista. Yritysjäsenet edustavat lukuisia eri toimialoja.

STY:n verkkosivut

STY:n aineistopankki

Jaa artikkeli