Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Ensimmäinen suomalaistutkimus: Lintujen törmäykset tuulivoimaloihin erittäin harvinaisia

29.3.2016

FCG on tehnyt linnustovaikutusten seurantatutkimuksen teollisen mittakaavan maatuulipuistojen alueella Perämeren koillisrannikolla, jonne sijoittuu myös merkittävä lintujen muuttoreitti. Tutkimuksen kahden ensimmäisen vuoden tarkkailutulokset osoittavat, että muuttavat linnut selvästi havaitsevat tuulivoimalat ja väistävät yksittäisiä voimaloita tai kiertävät koko tuulivoimapuiston. Tätä tukee myös se, että tarkkailujaksojen aikana ei havaittu yhtään linnun törmäystä tuulivoimalaan eikä löydetty lainkaan kuolleita lintuja voimaloiden alapuolelta maastosta.

Tutkimuksessa tarkkailtiin lintujen käyttäytymistä kevät- ja syysmuuton aikana Iin ja Simon rannikkoalueelle viime vuosina rakennettujen maatuulipuistojen alueella. Rannikkoalueelle sijoittuu mm. merkittävä Lapissa pesivien petolintujen muuttoreitti.  FCG:n (Finnish Consulting Group)Oulun toimipisteen linnustoasiantuntijat aloittivat muuttolintujen havainnoinnin TuuliWatti Oy:n Iin Olhavan ja Taaleritehdas Oy:n Nybyn tuulipuistojen alueella keväällä 2014. Seuraavana vuonna muutontarkkailua tehtiin sekä Olhavan-Nybyn alueella että TuuliWatin Simon Leipiön tuulipuistossa. Näin saatiin parempi kokonaiskuva laajemmalta alueelta samalla muuttoreitillä sekä eri tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksista. Muutontarkkailu kohdennettiin alueen kautta kulkevien lintujen muuton todentamiseen, muuttajamäärien sekä erityisesti lintujen lentoreittien selvittämiseen.

”Kahden ensimmäisen vuoden seurantatulokset Iin Olhavan-Nybyn  ja Simon Leipiön tuulivoimapuistojen alueelta tukevat hyvin vahvasti muualla maailmassa tehtyjen vastaavien linnustoseurantojen tuloksia: linnut pyrkivät kiertämään tuulivoimapuistoja ja väistämään tuulivoimaloita. Muuton tiivistyminen noin 500-1000 metrin etäisyydelle tuulivoimapuistojen länsi- ja itäpuolelle osoittaa selvästi lintujen havaitsevan tuulivoimalat”, linjaa biologi Ville Suorsa FCG:stä. ”Myös suuri osa tuulivoimapuistojen kautta muuttavista linnuista oli valinnut reittinsä jo hyvissä ajoin ennen lentämistään voimaloiden väliin ja lensi alueen läpi melko suoraviivaisesti ilman voimakkaita väistöliikkeitä. 500-600 metrin etäisyys tuulivoimaloiden välissä näyttää riittävän siihen, että linnut voivat lentää niiden välistä turvallisesti.”

Kahden ensimmäisen seurantavuoden aikana Olhavassa kirjattiin muutontarkkailussa kaikkiaan 26 000 tarkkailun kohteena olevien lajien yksilöä, joista vain 0,04% oli havaintojen perusteella vaarassa törmätä tuulivoimaloihin. Seurannan aikana ei kuitenkaan havaittu yhtään törmäystä tuulivoimaloihin. Lisäksi Iissä ja Simossa etsittiin lähes 600 kertaa yksittäisen tuulivoimalan ympäriltä maastosta voimaloihin mahdollisesti törmänneitä lintuja. Tuulivoimaloihin törmänneitä lintuja ei kuitenkaan löydetty etsintöjen aikana.

”Kuolleiden lintujen etsintään  ja lintujen törmäysten tarkkailuun liittyy tietysti epävarmuustekijöitä, mutta tutkimuksemme perusteella voidaan kuitenkin todeta, että Olhavan-Nybyn ja Leipiön tuulivoimapuistojen alueella lintujen törmäykset voimaloihin ovat erittäin harvinaisia”, Suorsa toteaa.

Yhteensä 750 tuntia tarkkailua maastossa

Tutkijat tekivät tarkkailututkimusta vuonna 2014 kaikkiaan 36 maastotyöpäivää (yhteensä noin 220 tuntia) ja vuonna 2015 kaikkiaan 74 maastotyöpäivää (yhteensä noin 530 tuntia). Mm. säätilan perusteella tarkkailupäivät ajoitettiin tarkkailtavan lajiston (mm. laulujoutsen, hanhet, kurki ja petolinnut) päämuuttokaudelle ja otollisiksi arvioiduille muuttopäiville. Tarkkailupaikkoina käytettiin tuulivoimapuistojen alueelle rakennettuja tarkkailutorneja, joista avautuu lähes esteetön näkyvyys tuulivoima-alueille.

Muutontarkkailun ohella tutkijat etsivät voimaloihin törmänneitä lintuja kiertämällä vuonna 2014 kaikkiaan 338 voimalaa noin 100-150 metrin laajuiselta alueelta (yhteensä 20 etsintävuorokautta). Vuonna 2015 tutkittiin vastaavasti 198 voimalan ympäristö (18 etsintävuorokautta).

FCG jatkaa linnuston seurantatutkimuksia tänä vuonna entistä laajempana. Havainnointi ulotetaan myös Nybyn pohjoispuolelle Myllykankaan tuulivoimapuiston alueelle, jonne Taaleritehdas on viime vuoden aikana rakentanut 22 uutta tuulivoimalaa. Perämeren koillisrannikon lisäksi linnustovaikutusten seurantaa laajennetaan myös Kalajoen alueelle.

”On erittäin tärkeää, että tuulivoimaloiden vaikutuksista ympäristöön tehdään kotimaista asiantuntijatutkimusta. Tuulivoima on meillä vieläkin suhteellisen uusi asia, johon liittyy erilaisia uskomuksia ja harhaluuloja. Suomalaiset tuulivoimatoimijat haluavat toimia vastuullisesti ja panostaa puolueettomaan tutkimukseen”, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen.

Olhavan-Nybyn ja Leipiön tuulivoimapuistojen linnustovaikutusten seurantatutkimuksen tilaaja on suomalainen TuuliWatti Oy.

Lataa tutkimusraportit täältä.

Lisätietoja:

Biologi Ville Suorsa, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
puh. 040-751 1266, ville.suorsa@fcg.fi

Toiminnanjohtaja Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys
puh. 040-771 6114, anni.mikkonen@tuulivoimayhdistys.fi

Jaa artikkeli