Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Hallituksen esitys ympäristönsuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

7.1.2013

Suomen tuulivoimayhdistys (STY) haluaa huomauttaa siitä, että siltä ei ole pyydetty lausuntoa Ympäristösuojelulain uudistuksesta. Laissa on useita kohtia, jotka koskevat suoraan tuulivoimarakentamista tai tulevat koskemaan myös tuulivoimarakentamista, vaikka niin ei lainsäätäjä alun perin ole välttämättä tarkoittanutkaan. Merkittävimmät tällaiset kohdat ovat 11 § (merkittävät luontoarvot) ja 141 § (ääniympäristön laatu ja laatutavoitteet) sekä 8 § (toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran ehkäiseminen) ja 9 § (valtioneuvoston asetukset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran ehkäisemiseksi).

Lue lausunto täältä.

Jaa artikkeli