Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Näytä uutiset

Hallituksen esitys ympäristönsuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

7.1.2013

Suomen tuulivoimayhdistys (STY) haluaa huomauttaa siitä, että siltä ei ole pyydetty
lausuntoa Ympäristösuojelulain uudistuksesta. Laissa on useita kohtia, jotka koskevat
suoraan tuulivoimarakentamista tai tulevat koskemaan myös tuulivoimarakentamista,
vaikka niin ei lainsäätäjä alun perin ole...

Tuulivoimarakentamisen oppaan luonnos 29.2.2012

31.3.2012

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) toteaa, että opas, jonka avulla pyritään yhtenäistämään tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutusten arviointimenettely, kaavoitus ja lupaprosessit eri puolilla Suomea on tarpeellinen.

Luonnos Valtioneuvoston liikennepoliittiseksi selonteoksi eduskunnalle 2012

12.3.2012

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) toteaa, että on erittäin hyvä, että liikennepoliittinen selonteko linjaa liikenteen kehitystä tulevaisuuteen. Hallitusohjelman mukaan työssä on ”muun muassa varmistettava maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelurakenteiden ja kestävän kehityksen huomioon ottaminen ja elinkeino- ja...

Sauvon kunnan ehdotus tuulivoimaloiden rakennuslupien hinnoitteluun

7.11.2011

Suomen tuulivoimayhdistyksen (STY) tietoon on tullut, että Sauvon tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta ovat suunnitelleet laskentamallin tuulivoimaloiden rakennuslupien hinnoitteluun.

Kemiönsaaren teknisen lautakunnan päätös tuulivoimaloiden etäisyydeksi asutuksesta

7.11.2011

Suomen tuulivoimayhdistyksen (STY) tietoon on tullut, että Kemiönsaaren tekninen lautakunta on hyväksynyt esityksen, jonka mukaan tuulivoimalat tulee sijoittaa vähintään yhden kilometrin päähän rakennuksista.