Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Näytä uutiset

Kemiönsaaren teknisen lautakunnan päätös tuulivoimaloiden etäisyydeksi asutuksesta

7.11.2011

Suomen tuulivoimayhdistyksen (STY) tietoon on tullut, että Kemiönsaaren tekninen lautakunta on hyväksynyt esityksen, jonka mukaan tuulivoimalat tulee sijoittaa vähintään yhden kilometrin päähän rakennuksista.

Hallituksen esitys eduskunnalle uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

20.10.2011

Kiinteän tuotantotuen ennalta arvaamaton lakkauttaminen voi vahingoittaa vakavasti luottamusta Suomen uusiutuvan energian tukijärjestelmää kohtaan. Tuen lakkauttaminen luo epävarmuutta ja epäluottamusta myös muiden tukimuotojen,
erityisesti syöttötariffijärjestelmän, pysyvyyden suhteen.

Länsi-Lapin maakuntakaavaluonnos

4.10.2011

Länsi-Lapin maakuntakaavaluonnosta ja sen valmisteluaineistoa voi pitää laadukkaana ja valmisteluaineisto antaa hyvän pohjan maakuntakaavan päivittämiselle. Maakuntakaavassa on huomioitu myös valtakunnallinen tahtotila tuulivoiman
toteuttamiseksi.

Työryhmän ehdotus tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi

21.6.2011

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta kommentoida työryhmän ehdotusta ja toteaa, että yleisen ohjeistuksen luominen tuulivoimarakentamiselle on erittäin tarpeellista. Ohje auttaa sekä tuulivoiman suunnittelijoita että tuulivoiman YVA-, kaavoitus- tai lupaprosessin parissa työskenteleviä viranomaisia.

Liikenneviraston linjaus tuulivoimaloiden etäisyydeksi maanteistä ja rautateistä

11.4.2011

Suomen tuulivoimayhdistys (STY) on saanut tietoonsa, että Liikenneviraston kannan mukaan tuulivoimaloiden etäisyys valta- ja kantateistä sekä maanteistä, joilla nopeus on 100 km/h tai yli, tulee olla 500 metriä, muilla teillä vähintään 100 metriä.