Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Näytä uutiset

Luonnos Työryhmän ehdotukseksi tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi

11.4.2011

On erittäin hyvä, että ympäristöministeriö julkaisee tuulivoimarakentamisen päivitetyn ohjeistuksen. Kun ottaa huomioon tiukan aikataulun, työryhmä on laatinut kattavat ja toimivat ohjeet, jotka ovat pääosiltaan helposti ymmärrettävät. Ohjeet tuovat selkeyttä lupa-, YVA- ja kaavoitusmenettelyihin, ja auttavat sekä...

Ehdotus YVA-asetuksen hankeluettelon muuttamiseksi

1.4.2011

Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa koskien ehdotusta YVA-asetuksen hankeluettelon muuttamiseksi. Suomen tuulivoimayhdistys kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa että on erittäin positiivista, että tuulivoimalat lisätään hankeluetteloon.

Luonnos luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi tuulivoimahankkeissa

31.1.2011

Suomen tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta kommentoida luontojärjestöjen laatimaa luonnosta luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamiseksi tuulivoimahankkeissa. Aluksi STY haluaa todeta, että on erittäin positiivinen asia, että luontojärjestöt ovat aktiivisia tuulivoima-asiassa ja esittävät näkemyksiään.

YVA-lain ja maankäyttö- ja rakennuslain suhde (Ympäristöministeriön raportteja 16/2010)

27.1.2011

Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa raportista ”YVA-lain ja maankäyttö- ja rakennuslain suhde”. Suomen tuulivoimayhdistys kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa että raportissa on nostettu esille useita toimijoiden keskeisinä pitämiä ongelmia, kuten YVA- ja kaavoitusprosessien päällekkäisyys ja...

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

14.12.2010

Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. STY kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa että luonnos vastaa hyväksyttyä lakia uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta (HE 152/2010).